Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Bài tập về lớp đối tượng-xây dựng lớp " sách "

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  3

  Mặc định Bài tập về lớp đối tượng-xây dựng lớp " sách "

  Đề bài là : Xây dựng lớp sách gồm ccsc thuộc tính: mã sách , tên sách ,tác giả ,số lượng, giá tiền .Ngoài các phương thức thông thường bổ sung phương thức in sách (đưa ra màn hình thông tin về đối tượng sách ). PHương thức cho mượn sách ( tham số là số lượng mượn ) cho ra kết quả là tổng chi phí phải trả (bằng 5% giá sách ).Trong chương trìnhtaoj menu các chức năng thực hiện :
  1. Nhập thêm 1 đầu sách .Kết quả lưu thêm vào file SACH.DAT
  2.Cho mượn sách (nhập mã sách cần mượn ,số lượng mượn,in ra kết quả tổng chi phí ).
  Cập nhật thông tin vào file SACH.DAT
  3.SẮp xếp các cuốn sách theo số lượng còn lại tăn g dần .In ra kết quả và lưu vào file SXSACH.DAT
  4.Duyệt danh sách các đầu sách hiện có trong file SACH.DAT
  0.thoat

  Mình kok biết làm thế nào để làm là nhập thêm 1 đầu sách nên cứ làm đại là nhập n đầu sách với phần lưu vào file thế nào các pro làm giúp t với t thi phần này mà kok biết làm theo kiểu nhập thêm đầu sách cả hic hic
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  #include<iostream.h>
  class sach{
  private:
  char ma[30];
  char tensach[30];
  char tacgia[30];
  float giatien;
  int soluong;
  public:
  sach(){}
  int getsoluong(){
  return soluong;
  }
  float getgiatien(){
  return giatien;
  }
  void init(char *a,char *s,char *t,float b,int c){
  strcpy(tensach,s);
  strcpy(tacgia,t);
  strcpy(ma,a);
  giatien=b;
  soluong=c;
  soluongcon=d;
  }
  char *getma(){return ma;}
  void show(){
  cout<<" "<<ma<<" "<<tensach<<" "<<tacgia<<" "<<giatien<<" "<<soluong<<" "<<"\n \t ";
  }
  };sach ds[100];int n;
  void nhap(){
  char a[30];int c,d;
  float b;
  char s[30];
  char t[30];
  cout<<"\n Nhap n:";
  cin>>n;
  for(int i=0;i<n;i++){
  cout<<"\n QUyen sach thu :"<<i+1;
  cout<<"\n Nhap ten sach :";
  cin>>s;
  cout<<"\n Nhap ma sach :";
  cin>>a;
  cout<<"\n Nhap ten tac gia:";
  cin>>t;
  cout<<"\n Nhap gia tien :";
  cin>>b;
  cout<<"\n Nhap so luong sach :";
  cin>>c;
  ds[i].init(a,s,t,b,c);
  
  }
  }
  
  void inds(){
  for(int i=0;i<n;i++)
  ds[i].show();
  }
  void muonsach(){
  float tientra;
  int m;
  char k[30];
  int kt=0;
  cout<<"Nhap ma sach can muon:";
  fflush(stdin);
  gets(k);
  cout<<"Nhap so sach can muon:";
  cin>>m;
  for(int i=0;i<n;i++){
  if(strcmp(k,ds[i].getma())==0){
  cout<<"\nTIm thay sach can muon!";
  tientra=ds[i].getgiatien()*m*5/100;
  cout<<"\nTien phai tra la :"<<tientra;
  kt=1;
  }
  if(ds[i].getsoluong()<m) cout<<"\n THieu sach !";
  }
  if(kt==0) cout<<"\n Ko tim thay !";
  
  
  }
  void sapxep(){
  int j,i;
  for(i=0;i<n-1;i++)
  for(j=i;j<n;j++)
  if(ds[i].getsoluong()<ds[j].getsoluong()){
  sach temp=ds[i];
  ds[i]=ds[j];
  ds[j]=temp;
  }
  }
  void main(){
  clrscr();
  nhap();
  cout<<"\n Danh sach cac loai sach :";
  inds();
  muonsach();
  sapxep();
  cout<<"\n Danh sach sau sap xep :";
  inds();
  getch();
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi thangbsb : 20-03-2009 lúc 08:14 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Bài viết không đúng nội quy chả ai giúp
  None!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  3

  kok đúng là nội quy là sao hả bạn

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  205

  Không đúng nội quy ở đây là code không để trong tag code chứ sao nữa. Bạn chịu khó đọc qua nội quy đi cho khỏi mắc lỗi.

Các đề tài tương tự

 1. nghĩa của 3 từ "principals", "artifacts", "securables" là như thế nào?
  Gửi bởi ntbao trong diễn đàn English for IT | Tiếng anh cho dân CNTT
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-09-2017, 06:36 PM
 2. Lỗi"error C2275: 'T' : illegal use of this type as an expression" khi dùng "list<T>::iterator it"
  Gửi bởi doicanhden trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 19-01-2012, 01:59 AM
 3. Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 01-12-2011, 07:32 PM
 4. Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 14-09-2011, 11:01 PM
 5. Problems : " recover tree " with input as " preorder" and "inorder"
  Gửi bởi HoangManhHa1991 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 13-04-2011, 10:19 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn