Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 23 kết quả

Đề tài: Sắp xếp mảng n phần tử trên C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  27

  Talking Sắp xếp mảng n phần tử trên C#

  đề là: viết công thức sắp xếp mảng n phần tử sao cho số 0 ở giữa mảng;
  số chẵn tăng dần ở đầu mảng;số lẻ giảm dần ở cuối mảng.
  em chỉ biết làm sắp xếp một phần nhỏ theo tăng dần hoặc giảm dần thôi.chứ pha trộn kiểu này em pó tay,mọi người giúp em viết bằng c# chương trình console với;em cám ơn mọi người nhiều.
  không có tình yêu vĩnh cửu chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu
  oooo0

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Biết để làm gì?
  Bài viết
  827

  Bạn có thể dùng cách này : tạo thêm 2 mảng. Từ mảng ban đầu,đưa các phần tử chẵn vào 1 mảng,các phần tử lẻ vào 1 mảng.Xắp xếp 2 mảng đó rồi sau đó nối 2 mảng đó lại với nhau
  Cánh Chym ứ mỏi

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  27

  thế còn các phần tử 0 thì sao?liệu mình có phải chia nhỏ ra làm không?ví dụ như : xem trong danh sách có fan tử 0 hay k?nếu có sắp xếp vào giữa,và phải xét có chẵn,lẻ hay k?vậy là phải xét hết các trường hợp phải k bạn?theo như bạn nói thì mình tạo thêm 2 mảng vậy câu lệnh nào để nối 2 phần tử đó và khi tạo thêm 2 mảng thì 2 mảng đó có cần phải tham chiếu đến nhau k?mong bạn chỉ rõ dùm mình nghen.con trai thật pro ^^
  không có tình yêu vĩnh cửu chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu
  oooo0

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Biết để làm gì?
  Bài viết
  827

  O cũng là số chẵn mà bạn,nó sẽ nằm ở mảng chẵn luôn.
  Giả sử mảng ban đầu có có kích thước là size, mảng các số chẵn là size1,số lẻ là size2;trong đó size=size1+size2;
  Để nối 2 mảng thì có thể làm như sau
  PHP Code:
  for(i=0;i<size1;i++)
      
  arr[i]=chan[i];
  for(
  i=size1;i<size;i++)
      
  arr[i]=le[i]; 
  Cánh Chym ứ mỏi

 5. #5
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  27

  bạn ơi mình hiểu ý bạn nói nhưng để nối được 2 mảng như bạn nói có còn cách khác không bạn,lệnh arr[i]=chan[i]; arr[i]=le[i]; 2 lệnh này mình k hiểu lắm,lệnh arr là gì vậy bạn mình chưa có học giúp mìh nha
  không có tình yêu vĩnh cửu chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu
  oooo0

 6. #6
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  27

  Mặc định Sắp xếp mảng n phần tử trên C#

  nếu được bạn giúp mình viết code luôn dc k?mình viết hoài mà k đc,mình chạy bằng tay mà vẫn k ra nè.thanks bạn nhiều nha bạn dieucay555
  không có tình yêu vĩnh cửu chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu
  oooo0

 7. #7
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  Gameloft studio
  Bài viết
  175

  Đây bạn, ko có nhiều thời gian nên code nhanh cái này demo cho bạn, xem và chỉnh sửa lại cho phù hợp hơn ha
  Visual C# Code:
  1. int[] mangSo ={ 1, 5, 4,0, 2, 3, 7, 9, 10, 0, 32, 0, 14, 15, 17,0, 3, 5, 12, 9 };
  2.             int[] mangChan;
  3.             int[] mangLe;
  4.             //Đếm số phần tử chắn
  5.             int temp = 0;
  6.             for (int i = 0; i < mangSo.Length; i++)
  7.                 if (mangSo[i] % 2 == 0 && mangSo[i] != 0) temp++;
  8.             //Tạo mảng Chẵn và lưu vào
  9.             mangChan = new int[temp];
  10.             temp = 0;
  11.             for (int i = 0; i < mangSo.Length; i++)
  12.                 if (mangSo[i] % 2 == 0 && mangSo[i]!=0)
  13.                 {
  14.                     mangChan[temp] = mangSo[i];
  15.                     temp++;
  16.                 }
  17.             //Sắp xếp tăng dần mảng chẵn
  18.             for(int i=0;i<mangChan.Length-1;i++)
  19.                 for(int j=i+1;j<mangChan.Length;j++)
  20.                     if (mangChan[i] > mangChan[j])
  21.                     {
  22.                         temp = mangChan[i];
  23.                         mangChan[i] = mangChan[j];
  24.                         mangChan[j] = temp;
  25.                     }
  26.  
  27.             //Xư lý với phần tử lẻ
  28.             temp = 0;
  29.             for (int i = 0; i < mangSo.Length; i++)
  30.                 if (mangSo[i] % 2 != 0) temp++;
  31.             //Tạo mảng lẻ và lưu vào
  32.             mangLe = new int[temp];
  33.             temp = 0;
  34.             for (int i = 0; i < mangSo.Length; i++)
  35.                 if (mangSo[i] % 2 != 0)
  36.                 {
  37.                     mangLe[temp] = mangSo[i];
  38.                     temp++;
  39.                 }
  40.             //Sắp xếp giảm dần mảng lẻ
  41.             for(int i=0;i<mangLe.Length-1;i++)
  42.                 for(int j=i+1;j<mangLe.Length;j++)
  43.                     if (mangLe[i] < mangLe[j])
  44.                     {
  45.                         temp = mangLe[i];
  46.                         mangLe[i] = mangLe[j];
  47.                         mangLe[j] = temp;
  48.                     }
  49.             //Nối mảng
  50.             for(int i=0;i<mangChan.Length;i++)
  51.                 mangSo[i]=mangChan[i];
  52.             for (int i = 0; i < (mangSo.Length - (mangChan.Length + mangLe.Length)); i++)
  53.                 mangSo[mangChan.Length + i] = 0;
  54.             for (int i = 0; i < mangLe.Length; i++)
  55.                 mangSo[mangChan.Length+(mangSo.Length - (mangChan.Length + mangLe.Length))+i] = mangLe[i];
  56.             //In Mảng
  57.             Console.WriteLine("Mang chan:");
  58.             for (int i = 0; i < mangChan.Length; i++)
  59.                 Console.WriteLine(mangChan[i].ToString());
  60.             Console.WriteLine("Mang le:");
  61.             for (int i = 0; i < mangLe.Length; i++)
  62.                 Console.WriteLine(mangLe[i].ToString());
  63.             Console.WriteLine("Mang so da sap xep:");
  64.             for (int i = 0; i < mangSo.Length; i++)
  65.                 Console.WriteLine(mangSo[i].ToString());
  66.             Console.Read();
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Forlorn_hope : 20-03-2009 lúc 09:46 PM.
  Không biết ghi gì luôn ...

 8. #8
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Biết để làm gì?
  Bài viết
  827

  Định post code lên thì Fh đã làm trước
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Text;
  4.  
  5. namespace Sap_xep
  6. {
  7.     class Program
  8.     {
  9.         static void Main(string[] args)
  10.         {
  11.             int[] myArr=new int[10]{8,5,1,7,2,6,0,3,11,4};
  12.  
  13.             int count = 0;//bien nay de dem xem mang co bao nhieu so chan
  14.             int i = 0;
  15.             Console.WriteLine("Array:");
  16.             for (i=0; i < myArr.Length;i++ )
  17.             {
  18.                 Console.Write("{0}\t", myArr[i]);
  19.                 if (myArr[i] % 2 == 0)
  20.                     count++;
  21.             }
  22.             Console.WriteLine("\n");
  23.            //2 mang phu de chua cac phan tu chan,le
  24.             int[] chan = new int[count];
  25.             int size = myArr.Length - count;
  26.             int[] le = new int[size];
  27.             int even = 0, oll = 0;
  28.             for (i= 0; i < myArr.Length;i++ )
  29.             {
  30.                 if(myArr[i]%2==0)
  31.                 {
  32.                     chan[even] = myArr[i];
  33.                     even = even + 1;
  34.                 }
  35.                 else
  36.                 {
  37.                     le[oll]= myArr[i];
  38.                     oll = oll + 1;
  39.                 }
  40.             }
  41.             //sap xep 2 mang chan le
  42.             Array.Sort(chan);
  43.             Array.Sort(le);
  44.             Array.Reverse(chan);
  45.  
  46.             //noi mang
  47.             for (i = 0; i < chan.Length; i++)
  48.                 myArr[i] = chan[i];
  49.             for (i = 0; i < le.Length; i++)
  50.                 myArr[chan.Length + (myArr.Length - (chan.Length + le.Length)) + i] = le[i];
  51.             Console.WriteLine("Array after sorted :")
  52.            
  53.             for (i = 0; i < myArr.Length; i++)
  54.                 Console.Write("{0}\t", myArr[i]);
  55.                
  56.         }
  57.     }
  58. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi dieucay555 : 20-03-2009 lúc 10:15 PM.
  Cánh Chym ứ mỏi

 9. #9
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  27

  cám ơn các bạn nha để ánh xem chỗ nào ánh chưa hiểu ánh nhờ mọi ng giúp ánh nha
  không có tình yêu vĩnh cửu chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu
  oooo0

 10. #10
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  Gameloft studio
  Bài viết
  175

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi dieucay555 Xem bài viết
  Định post code lên thì Fh đã làm trước
  Hic, chỉ là cảm thấy có thể giúp được nên FL làm nhanh cái demo giúp bạn đó thôi, nếu mà nãy giờ chat với cậu, biết cậu đang code thì tớ xem cái khác rồi, hee :d
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Forlorn_hope : 20-03-2009 lúc 10:29 PM.
  Không biết ghi gì luôn ...

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 13-12-2012, 11:30 AM
 2. Phần mềm lập trình C chạy trên tablet Android là phần mềm gì?
  Gửi bởi trieunghi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-10-2012, 08:21 PM
 3. Phần mềm viết code và chạy c++ trên ubuntu 10 là phần mềm gì?
  Gửi bởi vipnho0209 trong diễn đàn Công cụ, Tài liệu lập trình trên Linux
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 07-04-2011, 10:49 AM
 4. Thuật toán trên C | Xóa phần tử trong dãy phần tử tăng dần?
  Gửi bởi quangphuit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 09-03-2010, 01:57 PM
 5. DSLK | Danh sách liên kết trên C| Xoá phần tử ở sau phần tử q
  Gửi bởi 7261819 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 17
  Bài viết cuối: 24-06-2009, 05:48 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn