Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Hỏi về cách lưu hình

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  18

  Mặc định Hỏi về cách lưu hình

  phương thức vẽ của mình như vậy nè
  Code:
        img = new Bitmap(100, 200);
        gr = Graphics.FromImage(img);
        gr.drawline(100,200,300,500);
        pictureBox1.Image = img;
  còn đây là cách mình lưu
  Code:
   private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
      {
  
        
        if (pictureBox1.Image== null)
          return;
        ImageFormat format = ImageFormat.Jpeg;
        int filterIndex = -1;
        SaveFileDialog sfdlg = new SaveFileDialog();
        sfdlg.Title = "Save Image As";
        sfdlg.OverwritePrompt = true;
        sfdlg.CheckPathExists = true;
        sfdlg.ShowHelp = true;
        sfdlg.Filter = "Image Files (JPEG, GIF, BMP, etc.)|" +
        "*.jpg;*.jpeg;*.gif;*.bmp;*.tif;*.tiff;*.png|" +
        "JPEG files (*.jpg;*.jpeg)|*.jpg;*.jpeg|" +
        "GIF Files (*.gif)|*.gif|" +
        "BMP Files (*.bmp)|*.bmp|" +
        "TIFF Files (*.tif;*.tiff)|*.tif;*.tiff|" +
        "PNG Files (*.png)|*.png|" +
        "All files (*.*)|*.*";
        if (filterIndex != -1)
        {
          sfdlg.FilterIndex = filterIndex;
        }
        if (sfdlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        {
          string fileName = sfdlg.FileName;
          if (fileName.Length != 0)
          {
            filterIndex = sfdlg.FilterIndex;
            switch (filterIndex)
            {
              case 1:
                format = ImageFormat.Jpeg;
                break;
              case 2:
                format = ImageFormat.Jpeg;
                break;
              case 3:
                format = ImageFormat.Gif;
                break;
              case 4:
                format = ImageFormat.Bmp;
                break;
              case 5:
                format = ImageFormat.Tiff;
                break;
              case 6:
                format = ImageFormat.Png;
                break;
              case 7:
                format = ImageFormat.Jpeg;
                fileName += ".jpg";
                break;
              default:
                break;
            }
            pictureBox1.Image = img;
            pictureBox1.Image.Save(fileName, format);
          }
        }
  
      }
  nhưng kết quả thật là lạ. nếu lưu ở đuôi png thì hok sao nhưng lưu bằng đuôi khác thì nó bị nền đen. các bạnchi3 mình với nha. mình thanks nhiều

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  Gameloft studio
  Bài viết
  175

  Xem bài demo này, bên trong code sử dụng Bitmap và có lưu hình không mất định dạng (dù bạn điều chỉnh đuôi file ảnh lưu là gì?)
  Không biết ghi gì luôn ...

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Biết để làm gì?
  Bài viết
  827

  Hihi,Fl làm việc chăm chỉ ghê . Mà trình độ C# của bạn khá thật
  P/s:xipam tí
  Cánh Chym ứ mỏi

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn