Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Tìm kiếm trong listview như thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  2

  Mặc định Tìm kiếm trong listview như thế nào?

  Mình có một listview danh sách, giờ mình muốn tìm kiếm trong listview thì mình phải khai báo như thế nào? Các bạn giúp mình với!!!!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  Gameloft studio
  Bài viết
  175

  Gửi code tạo ListView của bạn lên đây, (demo nhỏ thôi)
  Gửi thắc mắc về việc bạn muốn tìm thông tin gì trong listView, sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng hơn.
  Không biết ghi gì luôn ...

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  12

  GÁn code này vào button tìm kiếm:

  Code:
  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
          int tim=listBox1.FindString(textBox1.Text);
          if (tim != -1)
          {
            listBox1.SetSelected(tim, true);
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Không tìm thấy");
          }
      }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  2

  Đây là giao diện của mình.

  Đây là code tạo listview của mình.
  void HienThiNhanKhau()
  {
  LayDuLieu ld = new LayDuLieu();
  ds = ld.getData("select * from NhanKhau where Duyet='Duyet'");
  DataColumn[] dt = new DataColumn[1];
  dt[0] = ds.Tables[0].Columns[0];
  for (int i = 0; i < ds.Tables[0].Rows.Count; i++)
  {
  listView1.Items.Add(ds.Tables[0].Rows[i]["MSNK"].ToString(), 1);
  listView1.Items[i].SubItems.Add(ds.Tables[0].Rows[i]["HoTenKS"].ToString());
  listView1.Items[i].SubItems.Add(ds.Tables[0].Rows[i]["HoTenKhac"].ToString());
  listView1.Items[i].SubItems.Add(ds.Tables[0].Rows[i]["Duyet"].ToString());
  listView1.Items[i].SubItems.Add(ds.Tables[0].Rows[i]["GioiTinh"].ToString());
  listView1.Items[i].SubItems.Add(ds.Tables[0].Rows[i]["TinhTrang"].ToString());
  listView1.Items[i].SubItems.Add(ds.Tables[0].Rows[i]["NgaySinh"].ToString());
  listView1.Items[i].SubItems.Add(ds.Tables[0].Rows[i]["Thang"].ToString());
  listView1.Items[i].SubItems.Add(ds.Tables[0].Rows[i]["Nam"].ToString());
  listView1.Items[i].SubItems.Add(ds.Tables[0].Rows[i]["NoiSinh"].ToString());
  listView1.Items[i].SubItems.Add(ds.Tables[0].Rows[i]["QueQuan"].ToString());
  listView1.Items[i].SubItems.Add(ds.Tables[0].Rows[i]["DanToc"].ToString());
  listView1.Items[i].SubItems.Add(ds.Tables[0].Rows[i]["TonGiao"].ToString());
  listView1.Items[i].SubItems.Add(ds.Tables[0].Rows[i]["SoCMND"].ToString());
  listView1.Items[i].SubItems.Add(ds.Tables[0].Rows[i]["NoiThuongTru"].ToString());
  listView1.Items[i].SubItems.Add(ds.Tables[0].Rows[i]["ChoOHienNay"].ToString());
  listView1.Items[i].SubItems.Add(ds.Tables[0].Rows[i]["TrinhDoHocVan"].ToString());
  listView1.Items[i].SubItems.Add(ds.Tables[0].Rows[i]["TDChuyenMon"].ToString());
  listView1.Items[i].SubItems.Add(ds.Tables[0].Rows[i]["NgheNghiep"].ToString());
  listView1.Items[i].SubItems.Add(ds.Tables[0].Rows[i]["NoiLamViec"].ToString());


  }
  }
  Mình muốn tìm theo Mã số và Họ tên đó.

Các đề tài tương tự

 1. Tìm kiếm trên Listview trong lập trình C#
  Gửi bởi mu00013 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 07-10-2016, 01:08 PM
 2. Tạo crystal report từ listview sau khi tìm kiếm như thế nào ?
  Gửi bởi huyvip0312 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 18-04-2013, 09:39 AM
 3. ADO.NET Tìm kiếm trong listview. [Vấn đề căn bản, đã có rất nhiều]
  Gửi bởi krad1001 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 19-06-2011, 10:31 PM
 4. Trở tới thành phần tìm kiếm trong Listview
  Gửi bởi mu00013 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 01-03-2011, 10:35 PM
 5. Tìm kiếm trong ListView ..??? Help me!
  Gửi bởi Tudt949 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 07-04-2008, 08:02 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn