Mình chưa cài lại win cho máy bao giờ, cho mình hỏi là khi được hỏi gõ product key thì key đó mình lấy ở đâu vậy ?
Cảm ơn các bạn!