Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Truy vấn CSDL MySQL - PHP

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  1

  Mặc định Truy vấn CSDL MySQL - PHP

  Xin chào anh chị em, tôi có một vấn đề cần thắc mắc như sau:
  PHP Code:
  1. <?php
  2.  
  3. if($ma_nd <> -1)
  4.         {
  5.             $link_tn="SELECT * FROM noi_bo_tinnhan ";
  6.             $link_tn=$link_tn."WHERE INSTR(noi_bo_tinnhan.nguoi_nhan,'$ma_nd')>0";
  7.             $result_tn =mysql_query($link_tn);
  8.             $rws_tn=mysql_fetch_array($result_tn)
  9.             //truy van
  10.             $lk="SELECT $rws_tn.*, ten_nguoi_dung FROM noi_bo_nguoidung,$rws_tn WHERE noi_bo_nguoidung.ma_nguoi_dung = $rws_tn.nguoi_goi";
  11.             $rsl=mysql_query($lk);
  12.             $rows=mysql_fetch_array($rsl);
  13.             //bat dau phan tu goc
  14.             $f ="<NOI_BO_TIN_NHAN>";
  15.  
  16.             while($row)
  17.             {
  18.                 $f=$f ."\r\n" . "<TIN_NHAN>";
  19.                
  20.                 //nhanh ma tin nhan
  21.                 $f=$f."\r\n" ."<MA_TIN_NHAN>";
  22.                 $f=$f."\r\n". $rows_tn['ma_tin_nhan'];
  23.                 $f=$f."\r\n" . "</MA_TIN_NHAN>";
  24.                 //nhanh tieu de
  25.                 $f=$f."\r\n"."<TIEU_DE>";
  26.                 $f=$f.$rows_tn['tieu_de'];
  27.                 $f=$f."\r\n"."</TIEU_DE>";
  28.                 //nhanh  noi dung
  29.                 $f=$f."\r\n"."<NOI_DUNG>";
  30.                 $f=$f."\r\n".$rows_tn['noi_dung'];
  31.                 $f=$f."\r\n"."</NOI_DUNG>";
  32.                 //nhanh file kem   
  33.                 $f=$f."\r\n"."<FILE_KEM>";
  34.                 $f=$f."\r\n".$rows_tn['file_kem'];
  35.                 $f=$f."\r\n"."</FILE_KEM>";
  36.                 //nhanh thoi gian  
  37.                 $f=$f."\r\n"."<THOIGIAN>";
  38.                 $f=$f."\r\n".$rows_tn['thoigian'];
  39.                 $f=$f."\r\n"."</THOIGIAN>";
  40.                 //nhanh nguoi goi  
  41.                 $f=$f."\r\n"."<NGUOI_GOI>";
  42.                 $f=$f."\r\n".$rows_tn['nguoi_gui'];
  43.                 $f=$f."\r\n"."</NGUOI_GOI>";
  44.                 //
  45.                 //nhanh ten nguoi goi
  46.                 $f=$f."\r\n"."<TEN_NGUOI_GUI>";
  47.                 $f=$f."\r\n".$rows_tn['ten_nguoi_dung'];
  48.                 $f=$f."\r\n"."</TEN_NGUOI_GUI>";
  49.                 //
  50.                 //nhanh nguoi nhan
  51.                 //$f=$f."\r\n"."<NGUOI_NHAN>";
  52.                 //$f=$f."\r\n".$rows_tn['nguoi_nhan'];
  53.                 //$f=$f."\r\n"."</NGUOI_NHAN>";
  54.                 //nhanh don vi
  55.                 $f=$f."\r\n"."<DON_VI>";
  56.                 $f=$f."\r\n".$rows_tn['don_vi'];
  57.                 $f=$f."\r\n"."</DON_VI>";
  58.                 //nhanh tinh trang
  59.                 $f=$f."\r\n"."<TINH_TRANG>";
  60.                 $f=$f."\r\n".$rows_tn['tinh_trang'];
  61.                 $f=$f."\r\n"."</TINH_TRANG>";
  62.                 //nhanh nguoi goi  
  63.                 $f=$f."\r\n"."<NGUOI_GOI_1>";
  64.                 $f=$f."\r\n".$rows_tn['nguoi_gui_1'];
  65.                 $f=$f."\r\n"."</NGUOI_GOI_1>";  
  66.                 //nhanh nguoi nhan 1
  67.                 $f=$f."\r\n"."<NGUOI_NHAN_1>";
  68.                 $f=$f."\r\n".$rows_tn['nguoi_nhan_1'];
  69.                 $f=$f."\r\n"."</NGUOI_NHAN_1>";
  70.                 //nhanh don vi 1
  71.                 $f=$f."\r\n"."<DON_VI_1>";
  72.                 $f=$f."\r\n".$rows_tn['don_vi_1'];
  73.                 $f=$f."\r\n"."</DON_VI_1>";
  74.                
  75.                 $f=$f."\r\n"."</TIN_NHAN>";
  76.             }
  77.             //ket thuc phan tu goc
  78.             $f=$f."\r\n"."</NOI_BO_TIN_NHAN>";
  79.             echo $f;
  80.         }
  81.         //mysql_close($link4);
  82.     ?>


  anh chị giúp mình chỗ truy vấn. thanks u verry much

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  2

  Nên phân biệt lúc nào cần dùng ' và lúc nào cần dùng ", ví dụ:

  $link_tn=$link_tn."WHERE INSTR(noi_bo_tinnhan.nguoi_nhan,'$ma_nd')>0";
  tại sao không phải là "$ma_nd" mà lại là '$ma_nd'

  Những đoạn sau tự check

Các đề tài tương tự

 1. truy vấn đến mysql bị lỗi
  Gửi bởi dragonz_vb trong diễn đàn Nhập môn lập trình Java
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 16-09-2013, 05:09 PM
 2. Viết 1 chương trình kết nối CSDL Mysql bằng C lỗi: Cannot open include file: 'mysql.h': No such file or directory?
  Gửi bởi huulinh21191 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 14-11-2012, 07:36 PM
 3. Làm sao để tăng time out khi truy vấn MySQL?
  Gửi bởi toiyeuKC trong diễn đàn Thắc mắc MySQL và SQLite
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 28-02-2012, 08:56 AM
 4. Một câu truy vấn có thể truy vấn cả CSDL Access và DBase trong C# ko?
  Gửi bởi thuchobiet trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 24-11-2010, 08:25 AM
 5. Kết nối CSDL mysql dùng asp.net
  Gửi bởi vampiregrodon trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 12-07-2007, 12:39 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn