Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 18 kết quả

Đề tài: Sắp xếp phần tử trong mảng bằng C#?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  27

  Talking Sắp xếp phần tử trong mảng bằng C#?

  Console.Write("nhap so phan tu vao\nn= ");
  Visual C# Code:
  1. int n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
  2. int[] a = new int[n];
  3. for (int i = 0; i < n; i++)
  4. a[i] = Int32.Parse(Console.ReadLine());
  5.  
  6. Console.Read();
  7.  
  8. //Đếm số phần tử chắn
  9.  
  10. int[] a;
  11. int[] mangChan;
  12. int[] mangLe;
  13.  
  14.  
  15. int temp = 0;
  16. for (int i = 0; i < a.Length; i++)
  17. if (a[i] % 2 == 0 && a[i] != 0) temp++;
  18.  
  19. //Tạo mảng Chẵn và lưu vào
  20.  
  21. mangChan = new int[temp];
  22. temp = 0;
  23. for (int i = 0; i < a.Length; i++)
  24. if (a[i] % 2 == 0 && a[i] != 0)
  25. {
  26. mangChan[temp] = a[i];
  27. temp++;
  28. }
  29. //Sắp xếp tăng dần mảng chẵn
  30. for (int i = 0; i < mangChan.Length - 1; i++)
  31. for (int j = i + 1; j < mangChan.Length; j++)
  32. if (mangChan[i] > mangChan[j])
  33. {
  34. temp = mangChan[i];
  35. mangChan[i] = mangChan[j];
  36. mangChan[j] = temp;
  37. }
  38.  
  39. //Xư lý với phần tử lẻ
  40. temp = 0;
  41. for (int i = 0; i < a.Length; i++)
  42. if (a[i] % 2 != 0) temp++;
  43. //Tạo mảng lẻ và lưu vào
  44. mangLe = new int[temp];
  45. temp = 0;
  46. for (int i = 0; i < a.Length; i++)
  47. if (a[i] % 2 != 0)
  48. {
  49. mangLe[temp] = a[i];
  50. temp++;
  51. }
  52. //Sắp xếp giảm dần mảng lẻ
  53. for (int i = 0; i < mangLe.Length - 1; i++)
  54. for (int j = i + 1; j < mangLe.Length; j++)
  55. if (mangLe[i] < mangLe[j])
  56. {
  57. temp = mangLe[i];
  58. mangLe[i] = mangLe[j];
  59. mangLe[j] = temp;
  60. }
  61.  
  62. //Nối mảng
  63. for (int i = 0; i < mangChan.Length; i++)
  64. a[i] = mangChan[i];
  65. for (int i = 0; i < (a.Length - (mangChan.Length + mangLe.Length)); i++)
  66. a[mangChan.Length + i] = 0;
  67. for (int i = 0; i < mangLe.Length; i++)
  68. a[mangChan.Length + (a.Length - (mangChan.Length + mangLe.Length)) + i] = mangLe[i];
  69. //In Mảng
  70. Console.WriteLine("Mang chan:");
  71. for (int i = 0; i < mangChan.Length; i++)
  72. Console.WriteLine(mangChan[i].ToString());
  73. Console.WriteLine("Mang le:");
  74. for (int i = 0; i < mangLe.Length; i++)
  75. Console.WriteLine(mangLe[i].ToString());
  76. Console.WriteLine("Mang so da sap xep:");
  77. for (int i = 0; i < a.Length; i++)
  78. Console.WriteLine(a[i].ToString());
  79. Console.Read();
  80. }
  81.  
  82.  
  83.  
  84.  
  85. }
  86. }

  //các bạn ơi mình muốn mảng tạo ra do người nhập vào nhưng sao mình sửa đi sửa lại vẫn bị sai các bạn coi rồi giúp mình với nha
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Forlorn_hope : 22-03-2009 lúc 10:29 PM.
  không có tình yêu vĩnh cửu chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu
  oooo0

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  153

  Ban đặt code vào tag code nhé. Đưa đoạn thông báo lỗi lên đây mình xem nào ?
  ttecak ?

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  27

  mình quên mât sorry bạn nha,
  Error 1 A local variable named 'a' is already defined in this scope C:\Documents and Settings\Home\My Documents\Visual Studio 2005\Projects\sapxepmang\sapxepmang\Program.cs 21 19 sapxepmang
  lối đo bạn,bạn copy code đó vào rùi chạy thử xem sao
  nếu dc bạn ép nick của mình vào đi hoanganh220888.
  thanks bạn n
  không có tình yêu vĩnh cửu chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu
  oooo0

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  153

  Visual C# Code:
  1. int[] a = new int[n];
  Và :
  Visual C# Code:
  1. int[] a;

  Bên trên khai báo rồi nên bên dưới không được khai báo lại. Mình đang cài lại vs nên không test được. Chỉ phân tích bằng mắt thôi. Bạn sửa lại xem thế nào.
  ttecak ?

 5. #5
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  27

  mình cũng sửa như bạn nói trước đó rùi nhưng cũng k dc bạn à,sửa cách nào vẫn sai mình mới pó tay chứ hic
  không có tình yêu vĩnh cửu chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu
  oooo0

 6. #6
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  153

  Mặc định Sắp xếp phần tử trong mảng bằng C#?

  Không được ở chỗ nào ? Chỗ bạn sửa hay chỗ mới ? Phải đưa lỗi lên chứ. Và cho code vào tag code nhé. Mod nào đi qua chém luôn bài này đi đấy.
  ttecak ?

 7. #7
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  27

  mình bỏ int []a;ở dòng dưới đi rùi nhưng nó khi chạy nó chỉ hiện lên dòng chữ nhập số phần tử vào mà thôi,còn các phần khác nó không chạy.
  Visual C# Code:
  1.             Console.Write("nhap so phan tu vao\nn= ");
  2.            int n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
  3.             int[] b = new int[n];
  4.             for (int i = 0; i < n; i++)
  5.                b[i] = Int32.Parse(Console.ReadLine());
  6.  
  7.             Console.Read();
  8.              
  9.             //Đếm số phần tử chắn
  10.             int a = Int32.Parse(Console.ReadLine());
  11.        
  12.             int[] mangChan;
  13.             int[] mangLe;
  14.  
  15.  
  16.             int temp = 0;
  17.             for (int i = 0; i < a.Length; i++)
  18.                 if (a[i] % 2 == 0 && a[i] != 0) temp++;
  19.  
  20.             //Tạo mảng Chẵn và lưu vào
  21.  
  22.             mangChan = new int[temp];
  23.             temp = 0;
  24.             for (int i = 0; i < a.Length; i++)
  25.                 if (a[i] % 2 == 0 && a[i] != 0)
  26.                 {
  27.                     mangChan[temp] = a[i];
  28.                     temp++;
  29.                 }
  30.             //Sắp xếp tăng dần mảng chẵn
  31.             for (int i = 0; i < mangChan.Length - 1; i++)
  32.                 for (int j = i + 1; j < mangChan.Length; j++)
  33.                     if (mangChan[i] > mangChan[j])
  34.                     {
  35.                         temp = mangChan[i];
  36.                         mangChan[i] = mangChan[j];
  37.                         mangChan[j] = temp;
  38.                     }
  39.  
  40.             //Xư lý với phần tử lẻ
  41.             temp = 0;
  42.             for (int i = 0; i < a.Length; i++)
  43.                 if (a[i] % 2 != 0) temp++;
  44.             //Tạo mảng lẻ và lưu vào
  45.             mangLe = new int[temp];
  46.             temp = 0;
  47.             for (int i = 0; i < a.Length; i++)
  48.                 if (a[i] % 2 != 0)
  49.                 {
  50.                     mangLe[temp] = a[i];
  51.                     temp++;
  52.                 }
  53.             //Sắp xếp giảm dần mảng lẻ
  54.             for (int i = 0; i < mangLe.Length - 1; i++)
  55.                 for (int j = i + 1; j < mangLe.Length; j++)
  56.                     if (mangLe[i] < mangLe[j])
  57.                     {
  58.                         temp = mangLe[i];
  59.                         mangLe[i] = mangLe[j];
  60.                         mangLe[j] = temp;
  61.                     }
  62.  
  63.             //Nối mảng
  64.             for (int i = 0; i < mangChan.Length; i++)
  65.                 a[i] = mangChan[i];
  66.             for (int i = 0; i < (a.Length - (mangChan.Length + mangLe.Length)); i++)
  67.                 a[mangChan.Length + i] = 0;
  68.             for (int i = 0; i < mangLe.Length; i++)
  69.                 a[mangChan.Length + (a.Length - (mangChan.Length + mangLe.Length)) + i] = mangLe[i];
  70.             //In Mảng
  71.             Console.WriteLine("Mang chan:");
  72.             for (int i = 0; i < mangChan.Length; i++)
  73.                 Console.WriteLine(mangChan[i].ToString());
  74.             Console.WriteLine("Mang le:");
  75.             for (int i = 0; i < mangLe.Length; i++)
  76.                 Console.WriteLine(mangLe[i].ToString());
  77.             Console.WriteLine("Mang so da sap xep:");
  78.             for (int i = 0; i < a.Length; i++)
  79.                 Console.WriteLine(a[i].ToString());
  80.             Console.Read();
  81.         }
  82.  
  83.  
  84.  
  85.  
  86.     }
  87. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Forlorn_hope : 22-03-2009 lúc 10:28 PM.
  không có tình yêu vĩnh cửu chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu
  oooo0

 8. #8
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  153

  Đây là lần cuối cùng mình sửa bài cho bạn.
  Xóa dòng này đi.
  Visual C# Code:
  1. Console.Read();
  Còn đây là code hoàn chỉnh :
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Linq;
  4. using System.Text;
  5.  
  6. namespace ConsoleApplication1
  7. {
  8.     class Program
  9.     {
  10.         static void Main(string[] args)
  11.         {
  12.             Console.Write("nhap so phan tu vao\nn= ");
  13.             int n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
  14.             int[] a = new int[n];
  15.             for (int i = 0; i < n; i++)
  16.             a[i] = Int32.Parse(Console.ReadLine());
  17.  
  18.             //Console.Read();
  19.  
  20.             //Đếm số phần tử chắn
  21.  
  22.             //int[] a;
  23.             int[] mangChan;
  24.             int[] mangLe;
  25.  
  26.  
  27.             int temp = 0;
  28.             for (int i = 0; i < a.Length; i++)
  29.             if (a[i] % 2 == 0 && a[i] != 0) temp++;
  30.  
  31.             //Tạo mảng Chẵn và lưu vào
  32.  
  33.             mangChan = new int[temp];
  34.             temp = 0;
  35.             for (int i = 0; i < a.Length; i++)
  36.             if (a[i] % 2 == 0 && a[i] != 0)
  37.             {
  38.             mangChan[temp] = a[i];
  39.             temp++;
  40.             }
  41.             //Sắp xếp tăng dần mảng chẵn
  42.             for (int i = 0; i < mangChan.Length - 1; i++)
  43.             for (int j = i + 1; j < mangChan.Length; j++)
  44.             if (mangChan[i] > mangChan[j])
  45.             {
  46.             temp = mangChan[i];
  47.             mangChan[i] = mangChan[j];
  48.             mangChan[j] = temp;
  49.             }
  50.  
  51.             //Xư lý với phần tử lẻ
  52.             temp = 0;
  53.             for (int i = 0; i < a.Length; i++)
  54.             if (a[i] % 2 != 0) temp++;
  55.             //Tạo mảng lẻ và lưu vào
  56.             mangLe = new int[temp];
  57.             temp = 0;
  58.             for (int i = 0; i < a.Length; i++)
  59.             if (a[i] % 2 != 0)
  60.             {
  61.             mangLe[temp] = a[i];
  62.             temp++;
  63.             }
  64.             //Sắp xếp giảm dần mảng lẻ
  65.             for (int i = 0; i < mangLe.Length - 1; i++)
  66.             for (int j = i + 1; j < mangLe.Length; j++)
  67.             if (mangLe[i] < mangLe[j])
  68.             {
  69.             temp = mangLe[i];
  70.             mangLe[i] = mangLe[j];
  71.             mangLe[j] = temp;
  72.             }
  73.  
  74.             //Nối mảng
  75.             for (int i = 0; i < mangChan.Length; i++)
  76.             a[i] = mangChan[i];
  77.             for (int i = 0; i < (a.Length - (mangChan.Length + mangLe.Length)); i++)
  78.             a[mangChan.Length + i] = 0;
  79.             for (int i = 0; i < mangLe.Length; i++)
  80.             a[mangChan.Length + (a.Length - (mangChan.Length + mangLe.Length)) + i] = mangLe[i];
  81.             //In Mảng
  82.             Console.WriteLine("Mang chan:");
  83.             for (int i = 0; i < mangChan.Length; i++)
  84.             Console.WriteLine(mangChan[i].ToString());
  85.             Console.WriteLine("Mang le:");
  86.             for (int i = 0; i < mangLe.Length; i++)
  87.             Console.WriteLine(mangLe[i].ToString());
  88.             Console.WriteLine("Mang so da sap xep:");
  89.             for (int i = 0; i < a.Length; i++)
  90.             Console.WriteLine(a[i].ToString());
  91.             Console.Read();
  92.             }
  93.         }
  94. }
  ttecak ?

 9. #9
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Biết để làm gì?
  Bài viết
  827

  katakana vẫn làm bài sắp xếp à?hình như bạn mới học C# nên mắc nhiều lỗi cơ bản quá
  Khuyến mãi thêm cho bạn cách nữa nè,ko cần dùng mảng phụ
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2.  
  3. public class SortArray
  4. {
  5.     public static void Main()
  6.     {
  7.         int[] myArray = new int[] { 10, 7, 5, 7, 11,0, 8, 3, 2, 1, 5};
  8.         Console.WriteLine("Array before sorted:");
  9.         DisplayArray(myArray);
  10.        
  11.         //xap xep mang tang dan
  12.         Array.Sort(myArray);
  13.         //dao nguoc mang
  14.         Array.Reverse(myArray);
  15.  
  16.         //dua cac so chan len dau va sap xep
  17.         for (int i = 0; i < myArray.Length;i++ )
  18.         {
  19.             if (myArray[i]%2!=0)
  20.             {
  21.                 for (int j = i+1; j < myArray.Length;j++ )
  22.                 {
  23.                     if (myArray[j]%2==0)
  24.                     {
  25.                         int temp = myArray[i];
  26.                         myArray[i] = myArray[j];
  27.                         myArray[j] = temp;
  28.                         break;
  29.                     }
  30.                 }
  31.             }
  32.         }
  33.  
  34.         //sap xep cac so le
  35.         for (int i = 0; i < myArray.Length;i++ )
  36.         {
  37.             if (myArray[i]%2!=0)
  38.             {
  39.                 for (int j = i + 1; j < myArray.Length;j++ )
  40.                 {
  41.                     if (myArray[i]>myArray[j])
  42.                     {
  43.                         int temp = myArray[i];
  44.                         myArray[i] = myArray[j];
  45.                         myArray[j] = temp;
  46.                     }
  47.                 }
  48.             }
  49.         }
  50.  
  51.         Console.WriteLine("Array after sorted:");
  52.         DisplayArray(myArray);
  53.  
  54.         Console.ReadLine();
  55.     }
  56.     static void DisplayArray(int[] arr)
  57.     {
  58.         Console.WriteLine("\n");
  59.         for (int i = 0; i < arr.Length;i++ )
  60.         {
  61.             Console.Write("{0}\t", arr[i]);
  62.         }
  63.         Console.WriteLine();
  64.     }
  65. }
  Cánh Chym ứ mỏi

 10. #10
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  27

  uhm minh mới học nên chẳng hiểu gì về nó cả,mình xin lỗi đã làm các bạn phải khổ vì mình,cám ơn bạn 555 nhìu nhìu nha,nếu mình có về hà nội nhất định mình mời bạn về quê mình chơi,bạn tốt bụng quá,bạn giúp mình nhìu thật
  không có tình yêu vĩnh cửu chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu
  oooo0

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C tìm xem trong mảng số nguyên i_Mang[] có bao nhiêu phần tử có giá trị âm & phần tử có giá trị âm trong mảngn
  Gửi bởi fawker trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 29-05-2013, 03:28 PM
 2. Bài tập C xóa phần tử trùng nhau trong mảng 1 chiều để lại 1 phần tử
  Gửi bởi ronoa trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 06-01-2012, 10:46 PM
 3. Thủ tục loại bỏ các phần tử trùng nhau, giữ lại duy nhất 1 phần tử trong DSLK
  Gửi bởi mrtyoffline trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-03-2011, 10:27 PM
 4. Thuật toán trên C | Xóa phần tử trong dãy phần tử tăng dần?
  Gửi bởi quangphuit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 09-03-2010, 01:57 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn