Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: chuyển trung tố sang hậu tố

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Bài viết
  15

  Mặc định chuyển trung tố sang hậu tố

  các bác pro giúp em xem bài này của em sai ở đâu !
  C++ Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<string.h>
  4. #define max 100
  5. typedef struct optor
  6.    {
  7.       char val;
  8.       optor *next;
  9.    };
  10. optor *ptr=NULL;
  11. int isempty()
  12.   {
  13.      return ptr!=NULL;
  14.   }
  15. void push(char ch)
  16.   {
  17.      optor *temp;
  18.      temp=new optor[1];
  19.      temp->val=ch;
  20.      temp->next=ptr;
  21.      ptr=temp;  
  22.   }
  23. char pop(void)
  24.   {
  25.     if(isempty()!=0)
  26.       {
  27.          optor *w=ptr;
  28.          char ch=ptr->val;
  29.          ptr=ptr->next;
  30.          delete(w);
  31.          return ch;
  32.       }
  33.     else
  34.       return 0;
  35.          
  36.   }
  37. char get()   // doc gia tri o dau stack ko lam thay doi stack
  38.  {
  39.     char ch;
  40.     return ch=ptr->val;
  41.  }
  42. int toantu(char ch)
  43.   {
  44.     switch(ch) {
  45.      case '+':
  46.      case '-':
  47.      case '*':
  48.      case '/':
  49.      case '^':
  50.         return 1; break;
  51.      case '(':
  52.      case ')':
  53.          return 0;break;
  54.      default :
  55.          return -1;
  56.      }}
  57. int uutien(char ch)
  58.   {
  59.       switch(ch){
  60.         case '(': return -1;break;
  61.         case ')': return 0;break;
  62.         case '^': return 4;break;
  63.         case '*':
  64.         case '/':return 3;break;
  65.         case '+':
  66.         case '-':return 2; break;
  67.         default:
  68.             return 1;
  69.         }
  70.  }
  71. char *poitfix(char *q,char *s)
  72.  {
  73.      char ch,x;
  74.      int i=0,j=0;
  75.      while((ch=q[i++])!=0)          // khi chua doc het q
  76.        {
  77.           switch(toantu(ch)) {
  78.           case -1:                // la toan hang
  79.               s[j++]=ch; break;   // doc vao s
  80.           case 0:                 //  la ()
  81.             if(uutien(ch)==-1)    // neu la  (
  82.                push(ch);          // day vao stack
  83.             else              // neu la )
  84.               while(uutien(x=pop())!=-1)  // khi ma dinh stack # (
  85.                 s[j++]=x;           //doc vao s
  86.                break;
  87.           case 1:  // neu la toan tu
  88.              while(uutien(x=get())>=uutien(ch)) // khi uu tien o dinh stack lon hon cua ch
  89.                {
  90.                   x=pop();     // doc tu stack
  91.                   s[j++]=x;    // day  vao s
  92.                }
  93.                push(ch);
  94.                x=pop(); // day ( ra khoi stack
  95.               break;
  96.              }
  97.         } ;
  98.      while(isempty()!=0)        // khi ma stack chua rong
  99.        s[j++]=pop();           // doc not cac toan tu vao s
  100.        
  101.      return s;
  102. }
  103. int main()
  104. {
  105.   char q[max],s[max],*p;
  106.   printf("\n nhap bieu thuc dang trung to :");
  107.   gets(q);  
  108.   puts(q);
  109.   printf("\n dang hau to :");
  110.   p=poitfix(q,s);
  111.   puts(p);
  112.   getch();
  113. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 23-03-2009 lúc 06:11 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Bài viết
  15

  không ai xem giúp em cái à

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C++ Chuyển từ chuyển từ trung tố sang hậu tố và tính biểu thức hậu tố N chữ số như thế nào?
  Gửi bởi Chopper trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 22-08-2012, 09:48 PM
 2. Chuyển đổi trung cấp nghề sang trung cấp chính quy 2012
  Gửi bởi cafetrungnguyen trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 16-07-2012, 04:24 PM
 3. Lập trình C chuyển dãy kí tự trung tố sang hậu tố
  Gửi bởi tiennt261 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-12-2010, 11:24 PM
 4. lỗi: chuyển trung tố sang hậu tố
  Gửi bởi boy_popping trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 21-11-2010, 07:56 PM
 5. bài toán chuyển từ trung tố sang hậu tố. Help em với
  Gửi bởi Qµø©_†µan_¶«µ†€ trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 01-06-2010, 05:50 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn