Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Win32.DLL ???

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  13

  Mặc định Win32.DLL ???

  mình thấy trong nhiu chương trình VD: goldfish con cá vàng boi trên desktop
  có class win32.cs; trong đó có sử dụng các bộ thư viện win32.dll, gdi.dll..
  cái này có thể làm nhìu cái rất hay, mình rất muốn tìm hiểu, vạy thì mình nên học từ đâu và dùng tài liệu gì?? .làm ơn chỉ mình với

  Visual C# Code:
  1. class Win32
  2.     {
  3.         public enum Bool
  4.         {
  5.             False = 0,
  6.             True
  7.         };
  8.  
  9.  
  10.         [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  11.         public struct Point
  12.         {
  13.             public Int32 x;
  14.             public Int32 y;
  15.  
  16.             public Point(Int32 x, Int32 y) { this.x = x; this.y = y; }
  17.         }
  18.  
  19.  
  20.         [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  21.         public struct Size
  22.         {
  23.             public Int32 cx;
  24.             public Int32 cy;
  25.  
  26.             public Size(Int32 cx, Int32 cy) { this.cx = cx; this.cy = cy; }
  27.         }
  28.  
  29.  
  30.         [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 1)]
  31.         struct ARGB
  32.         {
  33.             public byte Blue;
  34.             public byte Green;
  35.             public byte Red;
  36.             public byte Alpha;
  37.         }
  38.  
  39.         [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 1)]
  40.         public struct BLENDFUNCTION
  41.         {
  42.             public byte BlendOp;
  43.             public byte BlendFlags;
  44.             public byte SourceConstantAlpha;
  45.             public byte AlphaFormat;
  46.         }
  47.  
  48.  
  49.         public const Int32 ULW_COLORKEY = 0x00000001;
  50.         public const Int32 ULW_ALPHA = 0x00000002;
  51.         public const Int32 ULW_OPAQUE = 0x00000004;
  52.  
  53.         public const byte AC_SRC_OVER = 0x00;
  54.         public const byte AC_SRC_ALPHA = 0x01;
  55.  
  56.  
  57.         [DllImport("user32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true)]
  58.         public static extern Bool UpdateLayeredWindow(IntPtr hwnd, IntPtr hdcDst, ref Point pptDst, ref Size psize, IntPtr hdcSrc, ref Point pprSrc, Int32 crKey, ref BLENDFUNCTION pblend, Int32 dwFlags);
  59.  
  60.         [DllImport("user32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true)]
  61.         public static extern IntPtr GetDC(IntPtr hWnd);
  62.  
  63.         [DllImport("user32.dll", ExactSpelling = true)]
  64.         public static extern int ReleaseDC(IntPtr hWnd, IntPtr hDC);
  65.  
  66.         [DllImport("gdi32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true)]
  67.         public static extern IntPtr CreateCompatibleDC(IntPtr hDC);
  68.  
  69.         [DllImport("gdi32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true)]
  70.         public static extern Bool DeleteDC(IntPtr hdc);
  71.  
  72.         [DllImport("gdi32.dll", ExactSpelling = true)]
  73.         public static extern IntPtr SelectObject(IntPtr hDC, IntPtr hObject);
  74.  
  75.         [DllImport("gdi32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true)]
  76.         public static extern Bool DeleteObject(IntPtr hObject);
  77.     }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Nơi ở
  Ở nhà chứ đâu... nhìn cái gì?!?!
  Bài viết
  218

  Đó là những hàm API taho tác với HĐH Windows

  Cách khai báo dùng các hàm đó gọi là PInvoke, bạn tham khảo trang này để bít cách sử dụng và chức năng của từng API

  Code:
  http://pinvoke.net/
  Quá nản cái viễn cảnh hiện tại. Nhiều "thanh niên" sống "ảo" quá. Thời nào rồi mà còn hỏi WinForms + ADO.NET

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  27

  Đó là hàm API trong window , cái này có thể làm được rất nhiều việc chụp màn hình,những công việc liên quan hệ thống.

Các đề tài tương tự

 1. có ứng dụng nào mà win32 api làm được mà c# ko làm được ko?
  Gửi bởi ChickenInTech trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 28-02-2012, 09:13 PM
 2. Dẫn nhập vào lập trình Win32 api
  Gửi bởi langman trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật Visual C++
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 28-07-2011, 08:54 PM
 3. Hàm xử lý số, xâu trong lập trình win32 là những hàm nào???
  Gửi bởi soldtheworld trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 30-04-2011, 09:56 PM
 4. Socket Sử dụng các hàm win32 API để lấy thông tin của thiết bị
  Gửi bởi tranduc_105 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 24-03-2011, 11:08 PM
 5. Cờ Caro - Win32 API
  Gửi bởi icttrack trong diễn đàn Sản phẩm phần mềm của bạn
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 09-04-2010, 09:20 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn