Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Đọc nội dung của một file rồi add vào node trong linked list

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  3

  Mặc định Đọc nội dung của một file rồi add vào node trong linked list

  mình phải đọc 1 file input.txt và add vào node trong linked list, mình viết dưới dạng function nhưng khi chạy ko đc, mọi người có thể check hộ mình được ko

  Code:
  Input.txt 
  6 2 4 3 
  -2 4 1 -3 7 6
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <conio.h>
  4.  
  5.     int rows, cols,row, col, k, i, element[10], p[10],array2;
  6.     int n,a,g,r;    
  7.     int **rp, *ap;
  8.    
  9. typedef struct node *NodePtr;
  10. struct node
  11.     {
  12.     int info;
  13.     NodePtr link;
  14.     };
  15. void PrintContent(NodePtr pList)
  16.     {
  17.     NodePtr p=pList;
  18.    
  19.     while (p!=NULL)
  20.     { printf("%d ",p->info);
  21.     p=p->link;
  22.     }
  23.     printf("\n\n");
  24.     }
  25.        
  26. NodePtr CreateNode(int data)
  27.     {
  28.     NodePtr pA = (NodePtr) malloc(sizeof(struct node));
  29.     pA->info=data;
  30.     pA->link=NULL;
  31.     return pA;
  32.     }
  33.  
  34. void InsertNode(NodePtr *ppList, NodePtr newnode)// insert the newnode into the list pointed by *ppList.
  35.     {  if (*ppList==NULL)
  36.       // the list is empty
  37.       {  
  38.         *ppList = newnode;
  39.       }
  40.       else if (newnode->info < (*ppList)->info)
  41.       // insert at the beginning of the list  
  42.       {  newnode->link = *ppList;
  43.         *ppList = newnode;
  44.       }
  45.       else  
  46.       {  NodePtr p=*ppList;
  47.         while (p->link!=NULL && p->link->info < newnode->info)
  48.           p = p->link;
  49.         // p will stop at the last node, or at the node  
  50.         //    after which we should insert the new node.
  51.         newnode->link = p->link;
  52.         p->link = newnode;
  53.       }  
  54.     }
  55.        
  56. void input(FILE *file, char nameInput[]) //Function to read data from file
  57. {
  58.      int j, i;
  59.      file = fopen(nameInput, "r");
  60.      if(file == NULL){
  61.              printf("Error:Can't open the file");
  62.              getch();
  63.      }
  64.      else{
  65.           printf("File opened successfully!\n");
  66.           }
  67.      fscanf (file,"%d",&n);
  68.      fscanf (file,"%d",&a);
  69.      fscanf (file,"%d",&g);
  70.      fscanf (file,"%d",&r);          
  71.      array2 = malloc(n *sizeof(int));
  72.      for (j = 0; j < n; j++){
  73.          if(!feof(file))
  74.          {
  75.                    fscanf(file,"%d",&array2[j]);
  76.          }
  77.      }
  78.      fclose(file);
  79.      }
  80.  
  81. void output(void)
  82.     {
  83.     int a[100];
  84.     FILE *fpoutput;
  85.     fpoutput=fopen("Output.txt","w");
  86.    
  87.     for (i=0;i<3;i++)
  88.         fprintf(fpoutput,"%d ",a[i]);
  89.        
  90.     fclose(fpoutput);
  91.     }
  92.  
  93.  
  94.    
  95.  
  96.  
  97.  
  98.    
  99. int main(void)
  100.     {
  101.     input();
  102.     output();
  103.     getch();
  104.     }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi blackant : 24-03-2009 lúc 02:13 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  1

  Tôi đã xem qua bài của bạn và có 1 số nhận xét sau:
  1. array2 của bạn phải là pointer thì mới malloc được.
  2. function input của bạn không thể gọi ra được vì chưa đủ argument (bạn nên đặt lại file pointer)

Các đề tài tương tự

 1. Gọi hàm có đối số là Node linked list trong java ?
  Gửi bởi kuin0903 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Java
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 07-01-2015, 01:35 PM
 2. thêm node vào đầu linked list
  Gửi bởi Hades_Huynh trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 18-12-2013, 11:50 AM
 3. Lập trình C++ Ghi/Đọc file nhị phân với Linked List
  Gửi bởi nhuel trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-11-2012, 06:54 PM
 4. save 1 linked list đơn thành file.text trong C#?
  Gửi bởi NgocTuanz trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 30-10-2011, 11:27 AM
 5. Tính tổng các phần tử (Node) của một DSLK(Linked List)
  Gửi bởi tuanlanxd trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 28-03-2011, 11:20 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn