Mình cũng sưu tầm được nhiều tài liệu về lập trình các bạn vào blog của mình xem thử nha ^^
http://cecily11.blogspot.com/2018/09/tai-lieu-mon-lap-trinh-web.html