Trang 2 trên tổng số 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Từ 11 tới 12 trên tổng số 12 kết quả

Đề tài: Không cài được visual studio 2010 sau khi cài lại máy tính?

 1. #11
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  9

  Mặc định Không cài được visual studio 2010 sau khi cài lại máy tính?

  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Untitled.png
Lần xem:	1
Size:		57.7 KB
ID:		28506
  Khắc phục giứp em lỗi này với ạ.Thanks
  [04/11/15,22:11:50] Microsoft .NET Framework 4: [2] Error code 2 for this component means "The system cannot find the file specified.
  "
  [04/11/15,22:11:50] Microsoft .NET Framework 4: [2] Component Microsoft .NET Framework 4 returned an unexpected value.
  [04/11/15,22:11:51] Microsoft .NET Framework 4: [2] Return from system messaging: The system cannot find the file specified.

  [04/11/15,22:11:54] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft .NET Framework 4 is not installed.
  [04/11/15,22:11:54] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 64bit Prerequisites (x64) was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:55] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual F# 2.0 Runtime was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:55] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio Macro Tools was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:55] VS70pgui: [2] DepCheck indicates TFS Object Model (x64) was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:56] VS70pgui: [2] DepCheck indicates .NET Framework 4 Multi-Targeting Pack was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:56] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate - ENU was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:57] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Web Deployment Tool (x64) was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:57] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft ASP.NET MVC 2 - Visual Studio 2010 Tools was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:57] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft ASP.NET MVC 2 was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:58] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Silverlight was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:58] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Silverlight 3 SDK was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:58] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x64) was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:59] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Office Developer Tools (x64) was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:59] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Dotfuscator Software Services - Community Edition was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:59] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Crystal Reports templates for Visual Studio 2010 was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:11:59] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 (x86) ENU was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:00] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 (x64) ENU was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:00] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Visual Studio 2010 Tools for SQL Server Compact 3.5 SP2 ENU was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:00] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x64) ENU was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:01] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Services for ADO.NET v2.0 (x64) ENU was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:01] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Framework Services v1.0 (x64) ENU was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:02] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Framework SDK v1.0 (x64) ENU was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:02] VS70pgui: [2] DepCheck indicates VC 10.0 Designtime (x64) was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:02] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 Performance Collection Tools (x64) was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:02] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 IntelliTrace (x64) was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:02] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Publishing Wizard 1.4 was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:03] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server System CLR Types was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:03] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server System CLR Types (x64) was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:03] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Management Objects was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:03] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Management Objects (x64) was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:04] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 Express Service Pack 1 (x64) was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:04] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Data-Tier Application Framework was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:04] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Data-Tier Application Project was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:05] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Transact-SQL Language Service was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:05] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SharePoint Developer Tools was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:05] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 ADO.NET Entity Framework Tools was not attempted to be installed.
  [04/11/15,22:12:06] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Help Viewer 1.0 x64 was not attempted to be installed.

 2. #12
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  1

  Cho mình hỏi, File log mình như thế này là bị lỗi j nhé!

  [10/10/15,16:35:15] VC 9.0 Runtime (x86): [2] Error: Installation failed for component VC 9.0 Runtime (x86). MSI returned error code 1603
  [10/10/15,16:35:18] VS70pgui: [2] DepCheck indicates VC 9.0 Runtime (x86) is not installed.
  [10/10/15,16:35:18] VS70pgui: [2] DepCheck indicates VC 10.0 Runtime (x86) was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:19] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio Macro Tools was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:19] VS70pgui: [2] DepCheck indicates TFS Object Model (x86) was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:19] VS70pgui: [2] DepCheck indicates .NET Framework 4 Multi-Targeting Pack was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:19] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 Professional - ENU was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:19] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Web Deployment Tool (x86) was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:19] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft ASP.NET MVC 2 - Visual Studio 2010 Tools was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:19] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft ASP.NET MVC 2 was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:19] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Silverlight was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:20] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Silverlight 3 SDK was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:20] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x86) was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:20] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Office Developer Tools (x86) was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:20] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Dotfuscator Software Services - Community Edition was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:20] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Crystal Reports templates for Visual Studio 2010 was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:20] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 (x86) ENU was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:21] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Visual Studio 2010 Tools for SQL Server Compact 3.5 SP2 ENU was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:21] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x86) ENU was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:21] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Services for ADO.NET v2.0 (x86) ENU was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:21] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Framework Services v1.0 (x86) ENU was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:21] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Framework SDK v1.0 (x86) ENU was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:21] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Publishing Wizard 1.4 was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:21] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server System CLR Types was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:21] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Management Objects was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:22] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 Express Service Pack 1 (x86) was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:22] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Data-Tier Application Framework was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:22] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Data-Tier Application Project was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:22] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Transact-SQL Language Service was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:22] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SharePoint Developer Tools was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:22] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 ADO.NET Entity Framework Tools was not attempted to be installed.
  [10/10/15,16:35:22] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Help Viewer 1.0 x86 was not attempted to be installed.

Các đề tài tương tự

 1. cài đặt visual studio 2010
  Gửi bởi tai_sao_khong trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 17-10-2013, 08:24 PM
 2. Game Hỏi cài visual studio 2010 + XNA nhu the nao?
  Gửi bởi poyvinhhung trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 02-10-2013, 05:40 PM
 3. Lỗi Visual Studio 2010 không tạo project được trong Visual C++
  Gửi bởi lekhanhduy_lkd trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 21-02-2012, 10:39 PM
 4. Lỗi khi cài Visual Studio 2010 trên máy đã cài Visual Studio 2008
  Gửi bởi yuchi_1k91 trong diễn đàn Thắc mắc chung
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 16-11-2010, 11:41 AM
 5. Visual assist Build 1814 support Visual studio 2010
  Gửi bởi haian trong diễn đàn Công cụ, ebooks VC++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 12-04-2010, 06:00 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn