người ta làm thế nào để có thể thu âm trong VC++ vậy các bạn