Từ 1 tới 10 trên tổng số 10 kết quả

Đề tài: Bài tập đếm số lần xuất hiện trong mảng, các bạn giải thích giùm??

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  5

  Mặc định Bài tập đếm số lần xuất hiện trong mảng, các bạn giải thích giùm??

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  
  void Nhap_Mang(int A[],int n)
  {
  	for(int i=0;i<n;i++)
  	{
  		printf("\n Moi Nhap Cac Phan Tu Cua Mang : ");
  		scanf("\n %d ",&A[i]);
  	}
  }
  
  void Xuat_Mang(int A[],int n)
  {
  	for(int i=0;i<n;i++)
  		printf("\n %d",A[i]);// Tại sao khi thêm &A[i] chuong trình lại nhận số nhập vào .Đây là hàm xuất mà
  }
  
  void Nhap_X(int &x)
  {
  	printf("\n Moi Nhap Gia Tri X = ");
  	scanf("\n %d ",&x);
  }
  
  int Dem_X(int A[],int n,int x)
  {
  	int c_Dem=0;
  	for(int i=0;i<n;i++)
  		if(A[i]==x)
  		c_Dem++;
  	return c_Dem++;
  }
  
  void Xuat(int KQ)
  {
  	printf("\n Ket Qua Dem X = %d",KQ);
  }
  void main()
  {
  	int A[100],n,x;
  	printf("\n Moi Nhap So Phan Tu Cua Mang : ");
  	scanf("\n %d ",&n);
  	Nhap_Mang(A,n);
  	Xuat_Mang(A,n);
  	Nhap_X(x);
  	int KQ=Dem_X(A,n,x);
  	Xuat(KQ);
  	getch();
  }
  - Tại sao Trong bài này mình lại đếm không chính xác . mình sai chỗ nào vậy
  - Trong bài này khi nhập có nhiều số lạ xuất hiện vậy nguyên nhân là do đâu và cách khắc phục
  -Mình mong mọi người giúp đỡ bài này .Thanks

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  49

  return c_Dem++;
  return c_Dem thôi, sao lại return c_Dem++ ???

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  5

  mình đã sua lại chỗ return rùi nhưng chương trình vẫn không thay đổi

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  336

  Sai do scanf() còn vụ ++ thì ko sao cả nhưng thừa lệnh do cậu return rồi mới ++
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3.  
  4. void Nhap_Mang(int A[],int n)
  5. {
  6.     for(int i=0;i<n;i++)
  7.     {
  8.         printf("\n Moi Nhap Cac Phan Tu Cua Mang : ");
  9.         scanf("%d",&A[i]);
  10.     }
  11. }
  12.  
  13. void Xuat_Mang(int A[],int n)
  14. {
  15.     for(int i=0;i<n;i++)
  16.         printf("\n %d",A[i]);// T?i sao khi thêm &A[i] chuong trình l?i nh?n s? nh?p vào .Ðây là hàm xu?t mà
  17. }
  18.  
  19. void Nhap_X(int &x)
  20. {
  21.     printf("\n Moi Nhap Gia Tri X = ");
  22.     scanf("%d",&x);
  23. }
  24.  
  25. int Dem_X(int A[],int n,int x)
  26. {
  27.     int c_Dem=0;
  28.     for(int i=0;i<n;i++)
  29.         if(A[i]==x)
  30.         c_Dem++;
  31.     return c_Dem++;
  32. }
  33.  
  34. void Xuat(int KQ)
  35. {
  36.     printf("\n Ket Qua Dem X = %d",KQ);
  37. }
  38. void main()
  39. {
  40.     int A[100],n,x;
  41.     printf("\n Moi Nhap So Phan Tu Cua Mang : ");
  42.     scanf("%d",&n);
  43.     Nhap_Mang(A,n);
  44.     Xuat_Mang(A,n);
  45.     Nhap_X(x);
  46.     int KQ=Dem_X(A,n,x);
  47.     Xuat(KQ);
  48.     getch();
  49. }
  code ra gió bão

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2011
  Bài viết
  1

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  void nhapmang(int a[],int &n)
  {
  	printf("nhap n: ");
  	scanf("%d",&n);
  	for(int i=0;i<n;i++)
  	{
  		printf("nhap a[%d]: ",i);
  		scanf("%d",&a[i]);
  	}
  }
  void swap(int &a,int &b)//ham hoan vi
  {
  	int c=a;
  	a=b;
  	b=c;
  }
  void sapxep(int a[],int n)
  {
  	for(int i=0;i<n-1;i++)
  	{
  		for(int j=i+1;j<n;j++)
  		{
  			if(a[i]>a[j])
  				swap(a[i],a[j]);
  		}
  	}
  }
  /*void xuatmang(int a[],int n)
  {
  	for(int i=0;i<n;i++)
  	printf("%4d",a[i]);
  }*/
  void kiemtra(int a[],int n)
  {
  	int i,j;
  	for(i=0;i<n;i++)
  	{
  		int dem=1;
  		for(j=i+1;j<n;j++)
  		{
  			if(a[i]==a[j])
  				dem++;
  			else
  				break;	
  					
  		}
  		printf("so %d xuat hien %d lan\n",a[i],dem);	
  				int flag=j-1;
  					i=flag;
  	}
  }
  void main()
  {
  	int a[100],n;
  	nhapmang(a,n);
  	sapxep(a,n);
  	kiemtra(a,n);
  //	xuatmang(a,n);
  	getch();
  }
  code này mình mới viết có gì sai sót mong các bạn bỏ qua.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi tieututhui78 : 01-09-2012 lúc 11:39 AM.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  30

  Mặc định Bài tập đếm số lần xuất hiện trong mảng, các bạn giải thích giùm??

  đúng rồi do scanf. Nhập vào x không đúng.

  Tin học là gì.
  Là lỡ tin mới học đó

 7. #7
  Ngày gia nhập
  01 2012
  Nơi ở
  hà nôi 2
  Bài viết
  59

  Bạn làm bằng C hay C++ vậy, nếu là C thì không có kiểu tham chiếu này đâu nhá
  void Nhap_X(int &x) thay bằng con trỏ void Nhap_X(int *x), còn hàm return Dem; thôi
  thêm cái scanf nữa thay bằng scanf("%d",&A[i]);
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kimchung929 : 14-09-2012 lúc 01:16 PM.
  I'm still a chicken
  rất vui khi được làm quen với mọi người ^_^ http://www.facebook.com/chung.v.nguyen.14

 8. #8
  Ngày gia nhập
  09 2012
  Bài viết
  2

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi 6220119 Xem bài viết
  Sai do scanf() còn vụ ++ thì ko sao cả nhưng thừa lệnh do cậu return rồi mới ++
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3.  
  4. void Nhap_Mang(int A[],int n)
  5. {
  6.     for(int i=0;i<n;i++)
  7.     {
  8.         printf("\n Moi Nhap Cac Phan Tu Cua Mang : ");
  9.         scanf("%d",&A[i]);
  10.     }
  11. }
  12.  
  13. void Xuat_Mang(int A[],int n)
  14. {
  15.     for(int i=0;i<n;i++)
  16.         printf("\n %d",A[i]);// T?i sao khi thêm &A[i] chuong trình l?i nh?n s? nh?p vào .Ðây là hàm xu?t mà
  17. }
  18.  
  19. void Nhap_X(int &x)
  20. {
  21.     printf("\n Moi Nhap Gia Tri X = ");
  22.     scanf("%d",&x);
  23. }
  24.  
  25. int Dem_X(int A[],int n,int x)
  26. {
  27.     int c_Dem=0;
  28.     for(int i=0;i<n;i++)
  29.         if(A[i]==x)
  30.         c_Dem++;
  31.     return c_Dem++;
  32. }
  33.  
  34. void Xuat(int KQ)
  35. {
  36.     printf("\n Ket Qua Dem X = %d",KQ);
  37. }
  38. void main()
  39. {
  40.     int A[100],n,x;
  41.     printf("\n Moi Nhap So Phan Tu Cua Mang : ");
  42.     scanf("%d",&n);
  43.     Nhap_Mang(A,n);
  44.     Xuat_Mang(A,n);
  45.     Nhap_X(x);
  46.     int KQ=Dem_X(A,n,x);
  47.     Xuat(KQ);
  48.     getch();
  49. }
  cho mình hỏi ngu cái nhé( mới học C)
  ở các hàm nhỏ như Nhap_Mang mà mình khai báo luôn như int A[], n; thì tại sao không được
  và cái dòng đầu hàm void main() ý. để A[]( k rõ số ptu) thì sao lại k đc
  mong mọi ng giúp đỡ thks

 9. #9
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Nơi ở
  everywhere
  Bài viết
  13

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi gopnoinho94 Xem bài viết
  cho mình hỏi ngu cái nhé( mới học C)
  ở các hàm nhỏ như Nhap_Mang mà mình khai báo luôn như int A[], n; thì tại sao không được
  và cái dòng đầu hàm void main() ý. để A[]( k rõ số ptu) thì sao lại k đc
  mong mọi ng giúp đỡ thks
  a[] ko có rõ giới hạn chứa bao nhiu phần tử thì làm thế nào nó cho nhập
  int a[] , int n mà nó chạy vì nó và cái nhập n khác nhau mà
  muốn int n trong nhap mang nhận giá trị trong void thì phải chuyền tham chiếu thêm dấu & vào int &n

 10. #10
  Ngày gia nhập
  09 2012
  Bài viết
  2

  uk, cám ơn bạn yokashi nhé

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C ai giải giùm bài tập mảng trong C em với
  Gửi bởi vinhqt trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 24-11-2012, 11:34 AM
 2. điếm số lần xuất hiện của 1 kí tự trong chuỗi. nhờ sửa giùm
  Gửi bởi kass trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 25
  Bài viết cuối: 19-06-2010, 08:40 PM
 3. Giải thích giùm con trỏ trong mảng 2 chiều
  Gửi bởi rong3sao trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 24-01-2010, 07:09 PM
 4. Giải thix giùm mình đoạn code về xuất lịch năm
  Gửi bởi vinhphat2808 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 11-01-2008, 09:26 PM
 5. SOS giải thích giùm em mấy phương thức trong class cái
  Gửi bởi manutd1988 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 15-06-2007, 01:03 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn