Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: mã hóa xâu kí tự

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  0

  Thumbs down mã hóa xâu kí tự

  viết 1 chương trình mã hóa xâu kí tự :
  dao diện chương trình :
  Code:
    Menu
  1. String1
  2. String2
  3. String3
  4. Exit
  
  Select the option (1-4) :
  ---------------------------------
  ::::yêu cầu::::
  I/ String 1:
  -Kiểm tra sâu nhập không được để trống, nếu để tróng hiển thị ra thông báo và bắt nhập lại
  -Sau đó đảo ngược sâu đã nhập và chèn kí tự '1' ở đầu và cuối xâu vừa nhập
  VD :
  +sâu nhập vào : "abcde"
  +kêt quả in ra màn hình : "1edcba1"
  II/string2 :
  -Kiểm tra sâu nhập không được để trống, nếu để tróng hiển thị ra thông báo và bắt nhập lại
  -sau đó viết lại sâu đã nhập ở trên theo nguyên tắc sau : thêm chuỗi "22" giữa 2 kí tự nhưng không thêm vào đầu và cuối xâu đã nhâp
  vd:
  + nhập "ABC"
  + kết quả : "A22B22C" ( khong được thêm vào đầu và cuối của sâu trên)
  III.String3 :
  -Kiểm tra sâu nhập không được để trống, nếu để tróng hiển thị ra thông báo và bắt nhập lại
  -Sau đó viết lại sâu đã nhập theo nguyên tắc sau :
  + Tòan bộ sâu sẽ chuyển thành chữ hoa .
  + kí tự 'a' -> '1', 'b'->'2','c'->'3,'d'->'4'.
  VD :
  + nhập vào : "abcdef"
  +kết quả : "1234EF"
  -------------------------------------------------------
  các huynh giải giúp em với ạ.
  -------------------------------------------------------
  em nghĩ hoài ra thuật toán nhưng khi code thì ko run đc . Chắc thuật toán của em sai =.=

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  336

  vậy thì post code của bạn lên, mọi người sẽ cố gắng giúp bạn sửa nếu có thể
  code ra gió bão

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  0

  ok Xem dùm em lỗi chỗ nào mà nó không chạy được ạ.
  PHP Code:
  //khai bao thu vien
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <ctype.h>
  char input(char s[]);
  void str1();
  void str2();
  void str3();
  char s[100];
  //ham chinh
  void main()
  {
      
  //khai bao bien
     
  int i;
     
  //in ra menu
     
  printf("\n:::::::::::MENU:::::::::::\n");
     
  printf("\n1.String Encryption 1");
     
  printf("\n2.String Encryption 2");
     
  printf("\n3.String Encryption 3");
     
  printf("\n4.Exit\n");
     
  printf("\nSelect the option (1 - 4): \t");
     
  scanf("%d", &i);
     
  //xu li du lieu
     
  switch (i)
      {
         case 
  :
          
  input(s);
            
  str1();
            break;
          case 
  :
          
  input(s);
            
  str2();
            break;
          case 
  :
          
  input(s);
            
  str3();
            break;
          case 
  :
            exit(
  0);
            break;
        default :
              
  printf("Error number.Only Accept number : 1 to 4");
     }
     
  //lenh cho user nhan 1 phim bat ki
     
  getch();
  }
  //ham nhap du lieu
  char input(char s[])
  {
     
  int j;
     
  char s[100];
      
  printf("\n Enter New String :");
      
  scanf("%s", &s);
      for(
  0100;j++)
     {
         if(
  s[j] = '\0')
        {
            
  printf("\nError String.Have Space in the string.");
           
  printf("\n Enter New String :");
           
  scanf("%s", &s);
        }
     }
     return 
  s;
  }
  //xu li du lieu voi chuoi 1
  void str1()
  {
      
  int i;
     for( 
  strlen(s) - 1>= 0i--)
      {
         
  putchar(s[i]);
     }
     
  printf("New String : 1%s1", &s);

  }
  //xu li du lieu voi chuoi 2
  void str2()
  {
      
  int it;
        
  strlen(s);
     for(
  0i++)
      
  printf("%c22"s[i]);
  }
  //xu li du lieu voi chuoi 3
  void str3()
  {
      
  int i;
     
  //Read String
     
  for(0100i++)
     {
         
  s[i] = getchar();
     }
     
  //display
     
  for(0100i++)
     {
         
  putchar(toupper(s[i]));
     }

  help me....................................
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi langman : 01-04-2009 lúc 07:07 PM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  336

  Nếu compile ko được thì cậu phải post lỗi lên chứ
  Sửa lại cho chạy:
  C Code:
  1. //khai bao thu vien
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <conio.h>
  4. #include <string.h>
  5. #include <stdlib.h>
  6. #include <ctype.h>
  7. void input();
  8. void str1();
  9. void str2();
  10. void str3();
  11. char s[100];
  12. //ham chinh
  13. void main()
  14. {
  15.         //khai bao bien
  16.      int i;
  17.      //in ra menu
  18.      printf("\n:::::::::::MENU:::::::::::\n");
  19.      printf("\n1.String Encryption 1");
  20.      printf("\n2.String Encryption 2");
  21.      printf("\n3.String Encryption 3");
  22.      printf("\n4.Exit\n");
  23.      printf("\nSelect the option (1 - 4): \t");
  24.      scanf("%d", &i);
  25.      //xu li du lieu
  26.      switch (i)
  27.         {
  28.              case 1 :
  29.                 input();
  30.                     str1();
  31.                     break;
  32.                 case 2 :
  33.                 input();
  34.                     str2();
  35.                     break;
  36.                 case 3 :
  37.                 input();
  38.                     str3();
  39.                     break;
  40.                 case 4 :
  41.                     exit(0);
  42.                     break;
  43.             default :
  44.                         printf("Error number.Only Accept number : 1 to 4");
  45.      }
  46.      //lenh cho user nhan 1 phim bat ki
  47.      getch();
  48. }
  49. //ham nhap du lieu
  50. void input()
  51. {
  52.      int j;
  53.     printf("\n Enter New String :");
  54.     scanf("%s", &s);
  55.     for(j = 0; j < 100;j++)
  56.    {
  57.        if(s[j] == ' ')
  58.       {
  59.           printf("\nError String.Have Space in the string.");
  60.          printf("\n Enter New String :");
  61.          scanf("%s", &s);
  62.       }
  63.      }
  64. }
  65. //xu li du lieu voi chuoi 1
  66. void str1()
  67. {
  68.     int i;
  69.    for( i = strlen(s) - 1; i >= 0; i--)
  70.     {
  71.        putchar(s[i]);
  72.    }
  73.    printf("New String : 1%s1", &s);
  74.  
  75. }
  76. //xu li du lieu voi chuoi 2
  77. void str2()
  78. {
  79.     int i, t;
  80.       t = strlen(s);
  81.    for(i = 0; i < t - 1 ; i++)
  82.     printf("%c22", s[i]);
  83. }
  84. //xu li du lieu voi chuoi 3
  85. void str3()
  86. {
  87.     int i;
  88.    //Read String
  89.      //for(i = 0; i < 100; i++)
  90.      //{
  91.              //s[i] = getchar();
  92.    //}
  93.    //display
  94.    for(i = 0; i < 100; i++)
  95.    {
  96.        putchar(toupper(s[i]));
  97.    }
  98. }
  code ra gió bão

 5. #5
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  0

  thanks anh đã run được rồi ạ ^^
  thực sự cái code của em ko báo lỗi nhưng ko run đc =,=.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  0

  Mặc định mã hóa xâu kí tự

  phần này em chưa làm ra , ai giúp em với ạ :
  III.String3 :
  -Sau đó viết lại sâu đã nhập theo nguyên tắc sau :
  + Tòan bộ sâu sẽ chuyển thành chữ hoa .
  + kí tự 'a' -> '1', 'b'->'2','c'->'3,'d'->'4'.
  VD :
  + nhập vào : "abcdef"
  +kết quả : "1234EF"

 7. #7
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  0

  ai giúp em với ạ vì thuật giải của em sai nên ko ra được ạ.
  em sắp thi rồi ạ .

 8. #8
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  336

  C Code:
  1. for(i = 0; i < 100; i++)
  2.    {
  3.        switch(s[i])
  4.        {
  5.               case 'a':
  6.                      putchar('1');
  7.                      break;
  8.               case 'b':
  9.                      putchar('2');
  10.                      break;
  11.               .....
  12.               default:
  13.                      putchar(toupper(s[i]));
  14.        }
  15.    }
  code ra gió bão

Các đề tài tương tự

 1. Dịch vụ gửi hàng hóa đi Australia, gửi hàng hóa đi France, gửi hàng hóa đi Germany, gửi hàng hóa đi Janpan giá rẻ.
  Gửi bởi sales5ttico trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 30-07-2014, 02:51 PM
 2. Hội thảo công nghệ: Ảo hóa và các PMNM ảo hóa ứng dụng trong học
  Gửi bởi maryl trang trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-10-2012, 10:30 PM
 3. Công nghệ nhận dạng chữ viết, số hóa thông tin, giải pháp số hóa cho các doanh nghiệp
  Gửi bởi thepbac trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 23-04-2010, 09:51 AM
 4. Mã hóa trên C++ | Giúp mình kiểu mã hóa này?
  Gửi bởi attain11 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-05-2009, 10:16 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn