Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Chuyển code C++ sang code C, giúp mình với?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  61

  Wink Chuyển code C++ sang code C, giúp mình với?

  Thuật toán thì không cần sửa đâu vì mình thấy cái thuật toán này chuẩn rồi
  Chưa học C++ nên hông biết chuyển sang C thế nào hic
  Đề bài là :
  Cho một chuỗi ký tự dộ dài n,hãy đếm sỗ lần xuất hiện của 'A' ,'B' ,'C' theo các cách :
  a.Có phân biệt hoa thường
  b.Không phan biệt hoa thường
  Còn code C++ của bài này đây :

  Code:
   #include <conio.h> 
  #include <iostream> 
  using namespace std; 
  int sokt(char s[100]) 
  { 
  int i=0; 
  while(s[i]!='\0') i++; 
  return i; 
  } 
  //B2a MOD dem so lan xuat hien cua cac ki tu A, B, C co phan biet chu hoa chu thuong 
  //-----------dem A----------- 
  int demah(char s[100]) 
  { 
  int i=0,dem=0; 
  for(i=0;i<=sokt(s);i++) 
  { 
  if(s[i]=='A'){dem++;} 
  } 
  return dem; 
  } 
  //-----------dem B----------- 
  int dembh(char s[100]) 
  { 
  int i=0,dem=0; 
  for(i=0;i<=sokt(s);i++) 
  { 
  if(s[i]=='B'){dem++;} 
  } 
  return dem; 
  } 
  //-----------dem C----------- 
  int demch(char s[100]) 
  { 
  int i=0,dem=0; 
  for(i=0;i<=sokt(s);i++) 
  { 
  if(s[i]=='C'){dem++;} 
  } 
  return dem; 
  } 
  //B2a MOD dem so lan xuat hien cua cac ki tu A, B, C ko phan biet chu hoa chu thuong 
  //-----------dem A,a----------- 
  int dema(char s[100]) 
  { 
  int i=0,dem=0; 
  for(i=0;i<=sokt(s);i++) 
  { 
  if((s[i]=='A')||(s[i]=='a')){dem++;} 
  } 
  return dem; 
  } 
  //-----------dem B,b----------- 
  int demb(char s[100]) 
  { 
  int i=0,dem=0; 
  for(i=0;i<=sokt(s);i++) 
  { 
  if((s[i]=='B')||(s[i]=='b')){dem++;} 
  } 
  return dem; 
  } 
  //-----------dem C,c----------- 
  int demc(char s[100]) 
  { 
  int i=0,dem=0; 
  for(i=0;i<=sokt(s);i++) 
  { 
  if((s[i]=='C')||(s[i]=='c')){dem++;} 
  } 
  return dem; 
  } 
  int main() 
  { 
  int i,dem; 
  char s[100]; 
  cout<<"Nhap chuoi ki tu: ";gets(s); 
  cout<<"- So ki tu A : "<<demah(s)<<endl; 
  cout<<"- So ki tu B : "<<dembh(s)<<endl; 
  cout<<"- So ki tu C : "<<demch(s)<<endl; 
  cout<<"- So ki tu a : "<<dema(s)<<endl; 
  cout<<"- So ki tu b : "<<demb(s)<<endl; 
  cout<<"- So ki tu c : "<<demc(s)<<endl; 
  getch(); 
  return 0; 
  }
  Mong mọi người giúp cho ,cảm ơn nhiều !!!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  203

  Tớ chả làm cái gì to tát, làm mỗi việc bé bé thế này:
  -Vứt quách cái Using namespace đi.
  -Chỗ nào cout thì viết lại thành printf và định dạng cho chuỗi xuất.
  -Thêm thư viện stdio.h
  Hết!
  Code:
  #include <conio.h> 
  #include<stdio.h>
  //using namespace std; 
  int sokt(char s[100]) 
  { 
  int i=0; 
  while(s[i]!='\0') i++; 
  return i; 
  } 
  //B2a MOD dem so lan xuat hien cua cac ki tu A, B, C co phan biet chu hoa chu thuong 
  //-----------dem A----------- 
  int demah(char s[100]) 
  { 
  int i=0,dem=0; 
  for(i=0;i<=sokt(s);i++) 
  { 
  if(s[i]=='A'){dem++;} 
  } 
  return dem; 
  } 
  //-----------dem B----------- 
  int dembh(char s[100]) 
  { 
  int i=0,dem=0; 
  for(i=0;i<=sokt(s);i++) 
  { 
  if(s[i]=='B'){dem++;} 
  } 
  return dem; 
  } 
  //-----------dem C----------- 
  int demch(char s[100]) 
  { 
  int i=0,dem=0; 
  for(i=0;i<=sokt(s);i++) 
  { 
  if(s[i]=='C'){dem++;} 
  } 
  return dem; 
  } 
  //B2a MOD dem so lan xuat hien cua cac ki tu A, B, C ko phan biet chu hoa chu thuong 
  //-----------dem A,a----------- 
  int dema(char s[100]) 
  { 
  int i=0,dem=0; 
  for(i=0;i<=sokt(s);i++) 
  { 
  if((s[i]=='A')||(s[i]=='a')){dem++;} 
  } 
  return dem; 
  } 
  //-----------dem B,b----------- 
  int demb(char s[100]) 
  { 
  int i=0,dem=0; 
  for(i=0;i<=sokt(s);i++) 
  { 
  if((s[i]=='B')||(s[i]=='b')){dem++;} 
  } 
  return dem; 
  } 
  //-----------dem C,c----------- 
  int demc(char s[100]) 
  { 
  int i=0,dem=0; 
  for(i=0;i<=sokt(s);i++) 
  { 
  if((s[i]=='C')||(s[i]=='c')){dem++;} 
  } 
  return dem; 
  } 
  int main() 
  { 
  int i,dem; 
  char s[100]; 
  printf("Nhap chuoi ki tu:");gets(s); 
  printf("- So ki tu A : %d\n",demah(s));
  printf("- So ki tu B : %d\n",dembh(s));
  printf("- So ki tu C : %d\n",demch(s));
  printf("- So ki tu a : %d\n",dema(s));
  printf("- So ki tu b : %d\n",demb(s));
  printf("- So ki tu c : %d\n",demc(s));
  getch(); 
  
  }
  Tôi tin rằng: giải thuật thì có thể tìm trong hàng trăm GB ebook, hoặc Google nhưng code chạy thì chưa chắc! Hãy post code để chứng tỏ giải thuật của bạn là đúng!
  Giải thuật là bản thiết kế của ngôi nhà, code là phần xây dựng. Nếu chỉ xây nhà trên giấy thì ta sống chả khác nào người nguyên thủy.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  61

  Cảm ơn bạn !
  Cái chỗ cout thì mình chịu,khúc mắc mỗi chỗ đó
  Thanks nhiều

 4. #4
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  sao ko đưa vấn đề gọn lại ?????

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  #include <ctype.h>

  int dem(char *xau,char kitu,int kieudem)  //kieu dem =1 : co phan bien hoat thuong ; kieu dem = 2 la ko phan biet hoa thuong
      
  {
          
  int i,result=0;
          for (
  i=0;i<strlen(xau);i++)
              {
                  if (
  kitu==xau[i]&&kieudem==1result++;
                  if (
  toupper(kitu)==toupper(xau[i])&&kieudem==2result++;

              }
          return 
  result;

      }
  void main(void)
      {
          
  clrscr();
          
  char xau[50];
          
  printf("Nhap vao xau : ");
          
  fflush(stdin);
          
  gets(xau);
          
  printf("So lan 'A' xuat hien : %d",dem(xau,'A',1));
          
  printf("\nSo lan 'a' hoac 'A' xuat hien : %d",dem(xau,'A',2));

          
  getch();
      } 
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  61

  Ý tưởng của bạn cũng rất hay

Các đề tài tương tự

 1. Kỹ thuật C++ [HELP] giúp mình chuyển đoạn code C++ này sang C với
  Gửi bởi hoangvuong94st trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-04-2013, 10:12 AM
 2. Code Chuyển Từ số THâp phân sang nhị phân. Giúp mình
  Gửi bởi quangz121 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 24
  Bài viết cuối: 26-09-2012, 09:54 AM
 3. chuyển code Pascal này sang C# !các bạn giúp
  Gửi bởi troinau trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 17-05-2010, 03:53 PM
 4. Chuyển code đồ họa sang OpenGL, giúp em với?
  Gửi bởi chuong01 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 22-02-2010, 02:52 AM
 5. chuyển giúp mình sang code C++ với
  Gửi bởi se7ven trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 09-12-2009, 01:24 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn