Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Lỗi không Load được dll trong c#???

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  0

  Mặc định Lỗi không Load được dll trong c#???

  Mình viết một ứng dụng theo mô hình 3 Tier.
  BusinessLayer
  DataLayer
  UILayer
  (Mỗi cái là một project)
  Không hiểu sao khi chạy chương trình nó báo lỗi
  System.TypeLoadException was unhandled
  Message="Could not load type 'BusinessLayer.ContactBL' from assembly 'BusinessLayer, Version=1.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'."
  Source="BusinessLayer"
  TypeName="BusinessLayer.ContactBL"
  StackTrace:
  at UILayer.ContactMain.cmdAdd_Click(Object sender, EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventAr gs mevent)
  at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallba ck(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
  at System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchM essageW(MSG& msg)
  at System.Windows.Forms.Application.ComponentManager. System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoCompo nentManager.FPushMessageLoop(Int32 dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
  at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.Run MessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
  at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.Run MessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
  at System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm)
  at UILayer.Program.Main() in C:\Users\Thelinhbk\Documents\Visual Studio 2008\Projects\3 Tier Demo\UILayer\Program.cs:line 17
  at System.AppDomain._nExecuteAssembly(Assembly assembly, String[] args)
  at System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
  at Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.Run UsersAssembly()
  at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context( Object state)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionCon text executionContext, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
  InnerException:
  Mình đã thử rebuilt cái dll đó mà vẫn không được.
  Bạn nào biết hok giúp mình với.!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  120

  Pôst code lên đi. Vấn đề của bạn theo mình đoán là do Strong Name Key- đoán thế chưa khẳng định. chờ bạn post code
  Đã mất công nghĩ thì nghĩ mẹ cái thật lớn vào !
  Y!H: trinhhoaithanh1905

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2006
  Nơi ở
  Hải Phòng
  Bài viết
  78

  bạn nói rõ hơn là tham chiếu dll nào vào dll nào, có thể lỗi là do bạn tham chiếu 2 dll với nhau, nhớ rằng dll này đã tham chiếu đến dll kia thì về nguyên tắc dll kia kô thể tham chiếu đến dll này nữa, nếu cố tình tham chiếu khi build sẽ báo lỗi
  bạn thử xem lại xem.

Các đề tài tương tự

 1. Load ảnh bitmap trong OpenGL, không có báo lỗi nhưng mà hình ảnh không load được ra màn hình?
  Gửi bởi SusuSun trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 15-10-2012, 03:12 PM
 2. ADO.NET Gặp lỗi "Could not load file or assembly..." khi load Project trong C#.Cách giải quyết như thế nào ?
  Gửi bởi tranloanspkt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 01-12-2011, 09:33 AM
 3. load Usercontrol vào trang aspx nhưng mà ko load đc file CSS ?
  Gửi bởi tan408 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 09-11-2011, 12:21 AM
 4. Làm sao để khi mở lên thì form4 load chứ không phải form1 load mấy bạn
  Gửi bởi chitviv trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 12-06-2011, 04:13 PM
 5. Làm thế nào để load 1 file dll lúc load-time với lập trình MFC?
  Gửi bởi mfc trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 19-01-2011, 04:04 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn