Đồng chí nào biết về zoom và move bằng chuột giữa trong C# chỉ mình với. GG mà nó ko có ra.