Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Tìm phần tử bé nhất của ma trận và đếm xem có bao nhiều phần tử bé nhất??

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  61

  Wink Tìm phần tử bé nhất của ma trận và đếm xem có bao nhiều phần tử bé nhất??

  Nhập số liệu cho ma trận A(mxn) với các phần tử thực .Tìm phần tử bé nhất của ma trận và đếm xem có bao nhiều phần tử bé nhất

  Code:
   #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  
  void Nhap(float *a,int &m,int &n)
  {
  int i,j;
  printf("\nNhap m=");scanf("%d",&m);
  printf("\nNHap n=");scanf("%d",&n);
  for(i=0;i<m;i++)
  	for(j=0;j<n;j++)
  	 {
  		 printf("\na[%d][%d]=",i,j);
  		 scanf("%f",a+i*n+j);
  	 }
  }
  void Xuat(float *a,int m,int n)
  {
  int i,j;
  for(i=0;i<m;i++)
   {
  	for(j=0;j<n;j++)
  	 {
  			printf("%6.2f",*(a+i*n+j));
  		}
   printf("\n");
   }
  }
  
  float Min(float *a,int m,int n)
  {
  float min=*a;
  int i,j,dem=1;
  for(i=0;i<m;i++)
   for(j=0;j<n;j++)
  	 {
  		 if(min>*(a+i*n+j))
  	 {
  min=*(a+i*n+j);
  dem++;
  	 }
  }
  return min;
  }
  
  void main()
  {
  int m,n,dem=1;
  float a[100];
  Nhap(a,m,n);
  Xuat(a,m,n);
  printf("\nGia tri nho nhat cua mang la:%4.2f",Min(a,m,n));
  printf("\nCo %d phan tu nho nhat ",dem);
  getch();
  }
  Cảm ơn nhiều !!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  20

  Bạn sửa lại như vầy :

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3.  
  4. void Nhap(float *a,int &m,int &n)
  5. {
  6.     int i,j;
  7.     printf("\nNhap m=");scanf("%d",&m);
  8.     printf("\nNHap n=");scanf("%d",&n);
  9.     for(i=0;i<m;i++)
  10.         for(j=0;j<n;j++)
  11.          {
  12.              printf("\na[%d][%d]=",i,j);
  13.              scanf("%f",a+i*n+j);
  14.           }
  15. }
  16.  
  17. void Xuat(float *a,int m,int n)
  18. {
  19.     int i,j;
  20.     for(i=0;i<m;i++)
  21.     {
  22.         for(j=0;j<n;j++)
  23.         {
  24.             printf("%6.2f",*(a+i*n+j));
  25.         }
  26.         printf("\n");
  27.     }
  28. }
  29.  
  30. void Min(float *a,int m,int n, float *min, int *count)
  31. {
  32.     int k = m * n;
  33.  
  34.     (*count) = 1;
  35.     (*min) = a[0];
  36.  
  37.     for (int i=1;i<k;i++)
  38.     {
  39.         if (a[i] < (*min))
  40.         {
  41.             (*min) = a[i];
  42.             (*count) = 1;
  43.         }
  44.         else if (a[i] == (*min))
  45.         {
  46.             (*count)++;
  47.         }
  48.     }
  49. }
  50.  
  51. void main()
  52. {
  53.     int m,n,dem;
  54.     float min;
  55.     float a[100];
  56.     Nhap(a,m,n);
  57.     Xuat(a,m,n);
  58.     Min(a,m,n,&min,&dem);
  59.     printf("\nGia tri nho nhat cua mang la:%4.2f",min);
  60.     printf("\nCo %d phan tu nho nhat ",dem);
  61.     getch();
  62. }
  Đang viết truyện

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  61

  Cảm ơn bạn nhiều
  Mình ngu quá thiếu cái dấu " ==" trong phần so sánh thảo nào nó không ra kết quả đúng

Các đề tài tương tự

 1. Những điểm du lịch được bình chọn nhiều nhất thế giới (Phần 1)
  Gửi bởi wallpert trong diễn đàn Giải trí - Thư giãn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-11-2012, 01:56 PM
 2. Kỹ thuật C Xác định phần tử lặp lại nhiều nhất trong mảng
  Gửi bởi nguyennhutbinh_269 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 01-10-2011, 08:01 AM
 3. chương trình tìm mảng con chứa các số phần tử không giảm và có số lượng nhiều nhất
  Gửi bởi my_friendly_1803 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 30-09-2011, 05:05 AM
 4. Tìm số phần tử lặp lại nhiều nhất
  Gửi bởi Vaanres trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 05-01-2010, 05:01 PM
 5. Tìm phần tử được lặp nhiều nhất trong mảng
  Gửi bởi longbodie trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 27-03-2008, 04:18 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn