thầy cho 1 bài tập tìm cây khung mà kiu làm 2 thuật toán kruskal zới prim nhưng e làm dc kruskal r còn prim thì h e bó chíu zới nó r!!
pro nào giúp e với!!! pleasssssssssssss