Các bạn cho mình hỏi làm cách nào chuyển từ sql server sang sql server compact để mình add vào visual studio. Thanks.