ĐẠI HỌC DL PHƯƠNG ĐÔNG THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG NĂM 2012
1. Ngành đào tạo:
- Kỹ thuật công trình xây dựng
- Xây dựng cầu đường.
2. Môn thi và thời gian học:
a. Kỹ thuật công trình xây dựng:
-TC lên CĐ: Toán, Lý,Vật liệu XD (1,5 năm)
- TC lên ĐH: Toán, Lý, Vật liêu XD (3,5 năm)
- CĐ lên ĐH: Sức bền vật liệu, Bê tông cốt thép (2,5 năm)
b. Xây dựng: Môn thi và thời gian học:
- TC lên ĐH: Toán, Lý, Vật liệu XD (3,5 năm)
- CĐ lên ĐH: Sức bền vật liệu, Cơ học đất (2,5 năm)
3. Đối tượng tuyển sinh:
Tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng hệ chính quy các ngành học tương ứng.
Lưu ý:
- Liên thông trung cấp lên cao đẳng hoặc cao đẳng lên đại học, thí sinh tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất 1 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo.
- Liên thông trung cấp lên đại học, thí sinh phải có ít nhất 3 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo.
4. Thông tin chung:
- Thời gian nhận hồ: Từ 15/10/2012
Chi tiết liên hệ mua và nộp hồ sơ tại:
Phòng tuyển sinh trường TC Kinh Tế - Kỹ thuật Á Châu.
Số 86, Phố Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
ĐT: 04 66 812 547
DĐ: 093 689 0886 - 0972 853 826 (Cô Hoàn)
Email: hoanntt.tvtn@gmail.com
Website: http://tuyensinhtoancau.edu.vn/