Bác nào giúp em với.

Em có 1 công thức tính tính điểm Toeic :

Đúng dc từ 1-->6 câu chỉ được có 5 điểm:
Đúng từ câu 7--->25 là mỗi câu đúng cộng thêm 5 điểm: Nghĩa là câu 7 dc 10diem. câu 8 15diem .... Câu 25 là 100d
Câu 26 đúng thì lại cộng thêm 10 điểm --> câu 26 cộng 10 lên là 110diem.
Đúng Từ câu 27--->43 là mỗi câu đúng cộng thêm 5 điểm
44 câu đúng thì lại công thêm 10 điểm.

(Chú ý : Câu 44 VÀ câu 26 thì cộng thêm 10 thui.)