MU CMC
oOo--oOo
SỨC MẠNH HOÀNG KIM
Thông Tin

* Trang Chủ : http://mucmc.com
* Diễn Đàn : http://4r.mucmc.com
* Tài Khoản : http://taikhoan.mucmc.com
* Cụm máy chủ: Hoàng Kim
* Đường truyền: 1Gbps
* Data Center: Việt Nam
* Kinh Nghiệm: 120x
* Tỷ lệ Rớt Đồ: 40%
* Version: Season 6 Part 4
* Anti-Hack: MNSGuard tối ưu hóa 3D
* GameServer: Fixed and Develope by TT


Alpha Test 13h 15-11-2012

Khi khởi tạo NV trong quá trình Alpha Test mỗi Tài Khoản được 9999 Gcoin , Tạo NV được tặng 65k Point , Tất cả các Nguyên Liệu đều được bán Shop In Game
cho các bạn tham gia Alpha Test
Open Chính Thức 19h Ngày 18-11-2012