các bạn giúp đỡ mình với.vấn đề như sau:
Mình dùng webbrowser để load 1 trang autosurf http://www.thuhangcao.com/surf2.php?...cid=MAQBclsgJK nhưng trong quá trình load thì webbrowser luôn load cả trang đầy đủ nên rất nặng.nay mình nhờ các bạn giúp mình bỏ cái frames load trang web đi
Như hình sau:

cảm ơn các bạn trước