Mọi người ơi cho mình hỏi cái bạn nào có thể hướng dẫn mình làm cái kiểm tra sự tồn tại của session trong javascript ko ví dụ như mình có mảng session lưu các giá trị làm thế nào để kiểm tra mảng này có tồn tại hay không bằng javascript mong mọi người giúp đỡ
Thank