Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Định dạng ngày tháng trong lớp date C++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  2

  Mặc định Code lớp date C++

  Bác nào biết ép kiểu date sang kiểu char(Quy ước ngày 2 kí tự, tháng 2 kí tự, năm 4 kí tự) thì giúp em với.

  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  class date1
  {
  private:
  int day;
  int month;
  int year;
  static int days[];
  public:
  date1(int ,int ,int );
  int namnhuan(int y);
  int khongnhuan(int y);
  date1 operator+=(int addday);
  friend ostream & operator<<(ostream & out,date1 &date);
  friend istream & operator>>(istream & in,date1 &date);
  };
  int date1::days[]={0,31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};

  int date1::khongnhuan(int y)
  {
  return y%4!=0;
  }
  int date1::namnhuan(int y)
  {
  return y%4==0;
  }

  date1::date1(int d,int m,int y)
  {
  month=(m>=1 && m<=12)? m:1;
  year=(y>=1 && y<=3000)?y:1;
  if(namnhuan(y))
  day=(d>=1 && d<=days[month])? d:1;
  {
  if( month==2&& khongnhuan(y))
  day=(d>=1 && d<=28)? d:1;
  }
  }
  date1 date1::operator+=(int addday)
  {
  for(int i=0;i<addday;i++)
  {
  ++day;
  if(day>days[month]||(( month==2 && day>28)&&year%4!=0))
  {
  day=1;
  ++month;
  if(month >12)
  {
  month=1;
  ++year;
  if(year%4==0)
  {
  cout<<"Nam moi la nam nhuan"<<endl;
  }
  else
  {
  cout<<"Nam moi la nam khong nhuan"<<endl;
  }
  return *this;
  }}}}

  ostream & operator<<(ostream & out,date1 & date)
  {
  out<< date.day <<"/"<<date.month<<" / " <<date.year<<endl;
  return out;
  }
  istream & operator>>(istream & in,date1 &date)
  {
  cout<<"ngay:";
  in>>date.day;
  cout<<"thang:";
  in>>date.month;
  cout<<"nam :";
  in>>date.year;
  if ( date.year%4==0)
  cout<<"Nam nhuan"<<endl<<endl<<endl;
  else
  cout<<"Nam khong nhuan"<<endl<<endl<<endl;
  {
  if(date.day<1||date.month>12)
  cout<<"Nhap thang sai, moi ban nhap lai";
  {
  if((date.day>date.days[date.month]||date.month<1)||
  (date.month==2&& date.year%4!=0 && date.day>28||date.day<1))
  cout<<"Nhap ngay sai,moi nhap lai";
  }
  }}
  int main()
  {
  date1 d(1,7,9);
  cin>>d;
  d+=1;
  cout<<d;
  getch();
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi huskar : 21-11-2012 lúc 11:00 AM.

Các đề tài tương tự

 1. [Hỏi] kiểu date trong java
  Gửi bởi kecanhnguc trong diễn đàn Nhập môn lập trình Java
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 10-11-2013, 02:18 PM
 2. Bài tập C++ Tính khoảng cách giữa 2 ngày trong lớp Date
  Gửi bởi hiepsibibenhtri trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 10-04-2012, 09:40 PM
 3. Thư viện DATE trong C++
  Gửi bởi jb_hoangluan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 01-05-2011, 01:25 PM
 4. Kiểm tra Date trong MaskedTextbox
  Gửi bởi MYNAM trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 20-10-2010, 09:02 AM
 5. Hàm xử lý ngày giờ (Date & Time) trong lập trình C
  Gửi bởi Xcross87 trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 24-01-2008, 05:42 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn