Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Cách Import dữ liệu từ Database vào file XML

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  0

  Mặc định Cách Import dữ liệu từ Database vào file XML

  Mọi người cho mình hỏi vấn đề này với bạn nào biết thì hướng dẫn mình với đang bập bẹ học cái XML này mà khó quá :( mình có đoạn code các bạn xem xem sai ở đâu mà làm mãi nó ko Import XML đc

  Code:
  private void btnXml_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        try
        {
          String filename = Application.StartupPath + "\\Data.xml";
          string languagename = "";
          string groupname = "";
          XmlDocument Source = new XmlDocument();
          Source.Load(filename);
          clWord word = new clWord();
          DataTable xml = word.Xml_List();
          if (xml.Rows.Count > 0)
          {
            XmlDeclaration Declaration = Source.CreateXmlDeclaration("1.0", "UTF-8", "");
            XmlComment Comment = Source.CreateComment("Design by: Nguyễn Thế Phúc " + DateTime.Now.ToString());
            Source.InsertAfter(Declaration, Source.DocumentElement);
            Source.InsertAfter(Comment, Declaration);
            XmlElement root = Source.CreateElement("Dictionary");
            Source.InsertAfter(root, Comment);
            for (int i = 1; i <= xml.Rows.Count; i++)
            {
              XmlElement language = Source.CreateElement("Language");
              languagename = Language_Name(int.Parse(xml.Rows[i]["language"].ToString()));
              language.InnerText = languagename;
              root.AppendChild(language);
              groupname = Group_Name(int.Parse(xml.Rows[i]["groupId"].ToString()));
              XmlElement group = Source.CreateElement("Group");
              group.InnerText = groupname;
              language.AppendChild(group);
              XmlElement Element;
              Element = Source.CreateElement("WordID");
              Element.InnerText = Convert.ToString(xml.Rows[0]["wordID"]);
              group.AppendChild(Element);
              Element = Source.CreateElement("Kanji");
              Element.InnerText = Convert.ToString(xml.Rows[0]["kanji"]);
              group.AppendChild(Element);
              Element = Source.CreateElement("Hiragana");
              Element.InnerText = Convert.ToString(xml.Rows[0]["hiragana"]);
              group.AppendChild(Element);
              Element = Source.CreateElement("Romaji");
              Element.InnerText = Convert.ToString(xml.Rows[0]["romaji"]);
              group.AppendChild(Element);
              Element = Source.CreateElement("Vietnamese");
              Element.InnerText = Convert.ToString(xml.Rows[0]["imi"]);
              group.AppendChild(Element);
            }
          }
        }
        catch (Exception)
        {
          MessageBox.Show("Lỗi không thể Import dữ liệu được");
        }
      }
  
      private string Group_Name(int groupId)
      {
        string _name = "";
        clGrouplg group = new clGrouplg();
        DataTable dtb = group.Group_ID(groupId);
        if (dtb.Rows.Count > 0)
        {
          _name = dtb.Rows[0]["groupName"].ToString();
        }
        return _name;
      }
      private string Language_Name(int languageId)
      {
        string _name = "";
        clLanguage language = new clLanguage();
        DataTable dtb = language.Group_ID(languageId);
        if (dtb.Rows.Count > 0)
        {
          _name = dtb.Rows[0]["languageName"].ToString();
        }
        return _name;
      }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Bài viết
  467

  bạn xem thử đoạn code này nhé!
  Code:
  public partial class ExportToXml : System.Web.UI.Page
  {
  //Connection setting on .aspx page
  SqlConnection con = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["ExportImportCS"].ConnectionString); 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
  
    }
  // Method created for populate the dataset and grid 
    public void ConnectionXML()
    {
      
      SqlCommand command = new SqlCommand();
      command.CommandText = "SELECT * FROM BookIssueDetails";
      command.CommandType = CommandType.Text;
      command.Connection = con;
      SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(command);
      DataSet ds = new DataSet();
      da.Fill(ds, "BookIssueDetails");
      if (ds.Tables[0].Rows.Count > 0)
      {
        grdXML.DataSource = ds;
        grdXML.DataBind();
      }
      // Get a StreamWriter object
      StreamWriter xmlDoc = new StreamWriter(Server.MapPath("~/FileTest/Testdo.xml"), false);
      
      // Apply the WriteXml method to write an XML document
       ds.WriteXml(xmlDoc);
       xmlDoc.Close();
     
    }
    //On click of button event
    protected void btnExportToXml_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ConnectionXML();
  
    }
  }
  Lấy dữ liệu từ DB lên dataset (dataset lưu trữ dữ liệu theo định dạng XML). sau đó viết cái dataset đó thành file XML.
  bongda24h.tv

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  0

  cho mình hỏi cái grdXML là gì vậy

  if (ds.Tables[0].Rows.Count > 0)
  {
  grdXML.DataSource = ds;
  grdXML.DataBind();
  }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Bài viết
  467

  à cái đó là cái Datagridview. đừng quan tâm đến cái đó
  bongda24h.tv

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  0

  oh nhưng bạn ơi cái của bạn là Imoport cả bảng và giá trị đúng của bảng ở đây mình làm bảng quan hệ thì làm như nào vậy bảng của mình có 3 cái Language, Word, Groupword mà mình chỉ import dữ liệu của bảng Word vào XML thôi

  File XML của mình có dạng là
  Code:
  <Dictionary>
  <Language>
  <Group>
  <WordId> </WordId>
  <Kanji> </Kanji>
  <Kotoba> </Kotoba>
  <Romaji> </Romaji>
  <Vietnamese> </Vietnamese>
  </Group>
  </Language>
  </Dictionary>
  Bảng word
  Code:
  int wordID
  nvarchar kanji
  nvarchar kotoba
  nvarchar romaji
  nvarchar imi
  int group
  int lg
  khi import mình sẽ so sánh trường lg và group để điền tên vào cho từng node

Các đề tài tương tự

 1. [WCF] database express ko thể import vào IIS
  Gửi bởi minhtay72 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-10-2012, 06:57 PM
 2. Database Import 1 table từ database khác vào database của mình sử dụng hệ quản trị SQLite?
  Gửi bởi luongtankhang123 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 29-08-2012, 01:17 PM
 3. Database Cách Import dữ liệu vào database của sqlite từ file text?
  Gửi bởi luongtankhang123 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-08-2012, 03:08 PM
 4. Import dữ liệu từ Excel vào database -> Một số vấn đề mở rộng cần hỏi ****
  Gửi bởi watasi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 16-04-2011, 10:32 AM
 5. Import File Excel vào Database như thế nào?
  Gửi bởi lenhuyencntt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 01-07-2010, 09:22 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn