Vì cái editor và attach manager của diễn đàn khiến mình ức chế quá, nên mình chụp ảnh lại :

Chú ý : Phần nào có ( ? ), là phần mình đánh dấu, sẽ có 1 số kiến thúc mà mình chưa hiểu ở đó, khi nào mình thực sự hiểu, mình sẽ bổ sung, và cũng mong các bạn cùng mình thảo luận, bổ sung và chia sẻ.