Thật tình thì mình không biết phải dùng tiêu đề như thế nào cho đúng nữa mong admin thông cảm.
Mình đang làm 1 blog bằng asp.net .Trong trang có nhiều category như lập trình,giải trí,thủ thuật và mỗi mục như vậy lại có các mục con, vd: lập trình thì có mục con: asp.net,html,...Mình chỉ tạo ra 1 trang postdetail.aspx để hiển thị bài viết chi tiết của tất cả các mục trên và 1 trang category.aspx để hiển thị các bài viết của các mục. Về phần cate thì mình lấy ra từ CSDL bao gồm đướng link của mỗi category. Mình đã làm url rewrite cho các trang và khi làm đường dẫn để biết mình đang ở đâu mình dùng sitemap.Và vấn đề là ở đây, mình đã làm đướng dẫn được cho các category khi mình click trực tiếp vào các category trên menu nhưng chưa biết làm sao để hiển thị khi mình click vào trang chi tiết 1 bài viết. Và mình đã làm như sau trong file sitemap:
Code:
// node chính là cateparent
<siteMapNode url="category/3_laptrinh" title="Lập Trình">
    // node trong là subcate
    <siteMapNode url="3_laptrinh/4_asp.net" title="ASP.NET">
     //mỗi dòng là của 1 bài chi tiết
     <siteMapNode url="4/26/Tich-hop-Syntax-Highlight-Plugin-for-FCKeditor-vao-fckeditor.html"/>
     <siteMapNode url="4/30/Su-dung-fckeditor.html"/>
    </siteMapNode>
    <siteMapNode url="3_laptrinh/5_HTMLCSSJavaScript" title="HTML-CSS-JavaScript">
     <siteMapNode url="5/30/Cong-cu-test-responsive-web-design-online.html" />
    </siteMapNode>
     <siteMapNode url="3_laptrinh/6_jQuery-Ajaxt" title="ASP.NET"/>
    </siteMapNode>
// node chính là cateparent
<siteMapNode url="category/10_giaitri" title="Giải Trí">
    // node trong là subcate
    <siteMapNode url="10_giaitri/11_theothao" title="Thể Thao"/>
khi minh làm như vậy thì khi click vào chi tiết bài viết thì nó đã hiện ra đúng đường dẫn tới cate chứa nó, vd: bài viết 'Su-dung-fckeditor.html' thì trên đường dẫn nó đã hiện ra đúng là: home>laptirnh>asp.net. Nhưng cái đó mình chỉ làm thủ công là mở sitemap ra và viết vào, mình tính là sẽ làm động và mỗi lần đăng mới 1 bài viết thì sẽ kèm theo đó là ghi đướng dẫn bài viết đó vào luôn sitemap đúng theo node chứa nó nhưng mỗi lần ghi như vậy đồng thời với việc ghi lại toàn bộ file sitemap và mình nghĩ chẳng lẽ có 10 ngàn bài viết thì mỗi lần đăng bài lại ghi lại toàn bộ file sitemap 1 lần nữa và trong sitemap sẽ có 10 ngàn dòng () . Vậy nên mình mong các bạn giúp đỡ xem cách làm, từ việc tạo trang để hiển thị các category ,bài viết chi tiết (trang postdetail.aspx và category.aspx) tới việc cách thức làm đường dẫn bằng sitemap như vậy có ổn và hợp lý không và còn cách làm nào nữa không mà không cấn add nhiều dòng vào sitemap như mình đã làm hoặc có thể là không cần dùng sitemap để làm đường dẫn. Mình đang rất băn khoăn về khoảng này, mong các bạn/anh/chị hướng dẫn giúp mình.Mong mọi người giành chút thời gian . Thanks!