cho mình hỏi cách tạo 1 node có 2 dòng text thì làm sao hả các bạn, mình định xây dựng user controls nhưng chưa biết làm sao?