chào mọi người,
bạn có bít làm hiện thị nút in trong ff không, khi mình dùng report viewer thì nó không hiện thị được, bạn nào đã làm qua giúp mình mới.
Và bạn nào bít công cụ tạo report nào chỉ mình với. mình đang phần in hóa đơn .
cám ơn mọi người nhiều.