Code:
Giới Thiệu: WEBSITE : http://GR4VN.COM 4RUM : http://mu.gr4vn.com/forum/ Links Down Bản Full Âm Thanh : CLICK <<< Links Down Bản Full KO Âm Thanh : CLICK <<< Thời gian Open cụm Sever Mới : 13h Ngày 17/11 Tiến Hành AlPhaTest 13h Ngày 24/11 OpenBeta Chính Thức Sever MuGR4VN 2 Hệ Thống Sever : Exp : x300 Drop : X40 Phiên Bản : Season 6.3 WebQuảnLý : NetBanBe Phiên bản Pro Anti : VietGuard Ram : 16G Đường Truyền : 1GMb
Sever MUGR4VN 1 :
Sub : 8 Sub Sub-1 : Non PK Uỷ thác Giao dịch Sub-2 > 8 : PK Giao dịch Hệ Thống Reset : FREE HOÀN TOÀN
Sever MUGR4VN 2 ( AlphaTest 13h Ngày 17/11 ):
Sub : 8 Sub Sub-1 : Non PK Uỷ thác Giao dịch Sub-2 > 8 : PK Giao dịch Hệ Thống Reset : FREE HOÀN TOÀN
|| || ||
|| || ||
Hãy Đến Với Chúng Tối MUGR4VN