Trong phần mềm bán hàng 1C:BÁN LẺ 8, trưởng phòng Marketing và bán hàng được hỗ trợ việc lập kế hoạch hoạt động và xác định mục đích của các chương trình Marketing. Mỗi chương trình Marketing có thể có nhiều ưu đãi đối với người mua (chiết khấu) trùng hợp về thời gian áp dụng và phân nhóm khách hàng.


Có thể đặt chiết khấu thủ công và tự động. Các loại chiết khấu được áp dụng cho "Séc tính tiền" cũng như chứng từ "Giao hàng".


Chiết khấu thủ công


Người sử dụng đủ quyền có thể nhập số tiền chiết khấu tuyệt đối, phần trăm chiết khấu theo dòng của hàng hóa hoặc theo số tiền của chứng từ. Để thực hiện điều này, trong menu "Công cụ – Người sử dụng – Tùy chỉnh quyền bổ sung người sử dụng" đối với người sử dụng này có thể đặt dấu trong trường "Cho phép ấn định chiết khấu thủ công".


Khi đó trong giao diện quỹ tiền mặt các nút ấn định chiết khấu thủ công sẽ trở nên khả dụng đối với thủ quỹ. Chiết khấu thủ công cho hàng hóa được cộng với chiết khấu tự động đã tính đối với mặt hàng này.


Chiết khấu tự động


Để hệ thống tự động tính chiết khấu khi bán hàng, cần tạo trong hệ thống phần tử của danh mục "Chiết khấu (phụ thu)" có mô tả điều kiện đưa ra chiết khấu và ưu đãi dành cho người mua và đưa chiết khấu vào hoạt động bằng chứng từ "Chương trình Marketing".


Hệ thống cho phép ghi nhận các điều kiện khác nhau để đưa ra chiết khấu.


Thông tin chương trình ưu đãi xem tại đây


Chi tiết xem tại đây