Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Cách sử dụng Uploadify như thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Bài viết
  149

  Mặc định Cách sử dụng Uploadify như thế nào?

  Mình đang tìm hiểu cách upload nhiều file cùng lúc.
  Mình tìm thấy cái uploadify này khá là hay.
  Nhưng làm theo hướng dẫn thì ko thể chạy được.
  Ai biết cách config hoặc có demo cho mình xin với nhé.
  Cảm ơn
  ...

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2012
  Bài viết
  204

  nếu muốn bạn xài qqfile thuộc Valum File Upload hay lắm

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2010
  Bài viết
  11

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi NgocTuanz Xem bài viết
  Mình đang tìm hiểu cách upload nhiều file cùng lúc.
  Mình tìm thấy cái uploadify này khá là hay.
  Nhưng làm theo hướng dẫn thì ko thể chạy được.
  Ai biết cách config hoặc có demo cho mình xin với nhé.
  Cảm ơn
  nội dung jQuery

  Code:
  jQuery(document).ready(function () {
  
    $("#file_upload").uploadify({
      'swf': 'plugins/uploadify/uploadify.swf',
      'buttonText': 'Chọn ảnh từ máy tính của bạn',
      'width': 220,
      'multi': false,
      'fileTypeDesc': 'Tệp hình ảnh',
      'fileTypeExts': '*.gif; *.jpg; *.png',
      'uploader': 'handlers/FileUpload.ashx',
      'onDialogClose': function (queueData) {
        if (queueData.filesSelected > 0) {
          //code
        }
      },
      'onUploadComplete': function (file) {
        //code
      },
      'onUploadSuccess': function (file, data, response) {
        //code
        });
      }
    });  
  });
  nội dung html
  Code:
  <input type="file" name="file_upload" id="file_upload" />
  nôi dung FileUpload.ashx
  Code:
  using System;
  using System.Web;
  using System.IO;
  using System.Web.SessionState;
  
  public class FileUpload : IHttpHandler, IReadOnlySessionState
  {
    
    public void ProcessRequest (HttpContext context) {
  
      string path = HttpContext.Current.Request.PhysicalApplicationPath;
      HttpPostedFile postedFile = context.Request.Files["Filedata"];
      
      if (context.Request.Files.Count > 0)
      {
        string pathFile = "";
        Boolean fileOK = false;
        string fileTypeExts;
        string fileName = postedFile.FileName;
        int position = fileName.LastIndexOf(".");
        string fileExtension = fileName.Substring(position);      
  
        fileTypeExts = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["ImagesExtensions"];
        if (fileTypeExts.IndexOf(fileExtension) > -1)
        {
          pathFile = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["PathImgAvatar"];
          fileOK = true;
        }
  
        fileTypeExts = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["DocumentsExtensions"];
        if (fileTypeExts.IndexOf(fileExtension) > -1)
        {
          pathFile = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["PathDocuments"];
          fileOK = true;
        }
  
        fileTypeExts = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["AudiosExtensions"];
        if (fileTypeExts.IndexOf(fileExtension) > -1)
        {
          pathFile = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["PathAudios"];
          fileOK = true;
        }
  
        fileTypeExts = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["VideosExtensions"];
        if (fileTypeExts.IndexOf(fileExtension) > -1)
        {
          pathFile = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["PathVideos"];
          fileOK = true;
        }
  
        if (fileOK)
        {
          string strSaveLocation = path + pathFile;
          //postedFile.SaveAs(strSaveLocation);
          string filename = postedFile.FileName;
          if (!Directory.Exists(strSaveLocation))
            Directory.CreateDirectory(strSaveLocation);
  
          postedFile.SaveAs(strSaveLocation + filename);
          context.Response.ContentType = "text/plain";
          context.Response.Write("<img src=\"/" + pathFile + fileName + "\" width=\"530\" id=\"target\" />");
          context.Response.StatusCode = 200;
        }
        else
        {
  
        }      
        
      }
      
    }
   
    public bool IsReusable {
      get {
        return false;
      }
    }
  
  }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Bài viết
  149

  @sayityourway: Bạn ơi.
  Bạn có thể share cho mình 1 cái demo về cái này không.
  Mình nhúng đoạn script của bạn vào nhưng không thể chạy được.
  Mình đã config lại đường dẫn cho đúng rồi nhưng vẫn ko được.
  ...

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2010
  Bài viết
  11

  của bạn đây, bạn sử lại fileTypeDesc và fileTypeExts cho thích hợp kiểu file
  Attached Files Attached Files
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi sayityourway : 23-11-2012 lúc 03:26 AM.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Bài viết
  149

  Mặc định Cách sử dụng Uploadify như thế nào?

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi sayityourway Xem bài viết
  của bạn đây, bạn sử lại fileTypeDesc và fileTypeExts cho thích hợp kiểu file
  Okie thanks ban.
  Mình sẽ nghiên cứu cái này. Cảm ơn nhé.
  ...

 7. #7
  Ngày gia nhập
  11 2015
  Bài viết
  7

  thanks bạn đã chia sẻ..
  tài liệu C#,tài liệu androi,tài liệu java,sql sever, php,

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn