Intego VirusBarrier là phần mềm diệt virus đơn giản, nhanh chóng dành cho Mac. Nó hỗ trợ bảo vệ cho tất cả các file và ứng dụng cho dù chúng ở trên ổ cứng, đĩa CD, DVD hay các thiết bị lưu trữ khác.

Link download :

Intego, công ty cung cấp VirusBarrier X6 - phần mềm bảo mật cho HĐH Mac OS đã tung ra bản cập nhật 10.6.11 cho ứng dụng này. Bản cập nhật định kì bổ sung thư viện nhận dạng malware, virus cho VirusBarrier X6, đồng thời cung cấp thêm tính năng quét virus cho Apple iPad.tai facebookDownload VirusBarrier X6 for Mac - phần mềm diệt virus

Trước đây VirusBarrier X6 cũng từng là phần mềm bảo mật đầu tiên có khả năng quét virus cho iPod Touch, iPhone, và giờ đây là iPad.


Link download VirusBarrier miễn phí : Download VirusBarrier