Công ty kiểm soát côn trùng Việt Nam cung cấp các dịch vụ diet moi: diệt gián, diệt chuột, diệt kiến... đặc biệt là cách diệt trừ những con mối đất.

Mối ở Ontario được gọi là “mối đất phía tây”. Tên khoa học của nó là Reticulitermes flavipes. Cũng như tên gọi của mối, chúng thường sống dưới mặt đất, chúng ta không nhìn thấy được. Chúng thích môi trường ẩm ướt và xây những đường hầm an toàn để đảm bảo điều kiện tối và ẩm khi chúng muốn băng qua những khu vực trống trãi.Mối ăn trên những thân gỗ chết như những g6c cây hoặc tấm cac tông. Chúng luôn đào những đường hầm thám hiểm và tìm nguồn thức ăn mới. Không hài lòng với một địa điểm cố định, chúng hướng tới việc đào số lương lớn những đường hầm để có thể xác định những nguồn thức ăn có sẵn trong khu vực của chúng. Khi ăn gỗ, chúng khoan rỗng vào thân cây. Một miếng gỗ lớn, như một gốc cây hoặc một thân cây chết sẽ cung cấp nguồn thức ăn vô tận đối với một con mối, và những nguồn gỗ lớn sẽ cung cấp nhiều vị trí cho những con mối làm tổ và sinh sản.

Những loài mối này thường lan truyền bằng cách “tản ra” một phần thức ăn vào một nơi phù hợp. Cũng có những khả năng tạo nên những bầy mới bằng một đôi cánh của con đực hoặc con cái sau khi phân tán các đường bay; nhưng điều này thì hiếm thấy ở Ontario. Loài có cánh thường bay vào cuối mùa đông hoặc đầu mùa xuân.