Máy lọc không khí ngăn ngừa hút thuốc thụ động

Một nghiên cứu mới của Đại Học Northumbri – Anh Quốc cho thấy những người không hút thuốc nếu sống cùng hoặc tiếp xúc với những người nghiện thuốc lá thì bị tổn hại trí nhớ của chính họ.

Nhóm nghiên cứu đã so sánh giữa một nhóm người hiện nay thường xuyên hút thuốc lá với hai nhóm người không hút thuốc lá. Trong hai nhóm người này, có một nhóm thường xuyên phải tiếp xúc gián tiếp với khói thuốc lá và nhóm còn lại không phải tiếp xúc với khói thuốc. Cả ba nhóm được thử nghiệm chương trình kiểm tra trí nhớ dựa trện vấn đề thời gian ( ghi nhớ thực hiện một hành động nào đó sau một thời gian nhất định ) và chương trình kiểm tra trí nhớ dựa trên sự kiện ( đề cập đến trí nhớ với những dự định và hành động trong tương lai ).

Qua khảo sát, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng những người không hút thuốc lá thường xuyên nếu tiếp xúc gián tiếp với khói thuốc thì gần như quên 20% khi thực hiện các bài kiểm tra về trí nhớ. Con số này cao hơn so với người không hút thuốc và không phải tiếp xúc với khói thuốc. Tuy nhiên cả hai nhóm này có trí nhớ tốt hơn so với người nghiện thuốc lá , những người này khi thực hiện bài kiểm tra đã quên đến 30%

Đây là nghiên cức đầu tiên đi sâu về tìm hiểu mối quan hệ giữa việc thường xuyên phải tiếp xúc với khói thuốc lá từ những người hút thuốc lá xung quanh với những vấn đề liên quan đến trí nhớ hằng ngày

Từ đó, một trong những biện pháp giúp giải độc trong môi trường sống của bạn nói chung và thanh lọc mùi thuốc lá nói riêng, bằng máy lọc không khí do Cty TNHH Tài Nguyên Phương Đông phân phối độc quyền trên thị trường Việt Nam. Không chỉ đa dạng về mẫu mã mà còn có thể trang trí thay đèn mỹ thuật nội thất

Các máy lọc không khí này còn thanh lọc hiệu quả, vi rút, vi khuẩn, khử mùi (có 20 mùi hương tùy chọn) có thể tham khảo website:http://www.antibac2k.com.vn để biết thêm chi tiết.

Chi tiết bài viết này xem tại : http://antibac2k.com.vn/newsdetail-8...i+tri+nho.html

Về công dụng của loại máy lọc không khí này tham khảo bài viết “máy lọc khí Magic Ball tại các phòng hút thuốc lá tại các sân bay quốc tế Nhật Bản” : www.antibac2k.com.vn/content-13-SU+KIEN.html

Trích báo Khoa Học Phổ Thông - (Science Daily , 10/09/2012)