Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Lỗi trong InitCommonControlsEx(), xử lý như thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Nơi ở
  Quảng Trị
  Bài viết
  369

  Unhappy Lỗi trong InitCommonControlsEx(), xử lý như thế nào?

  Mình viết một đoạn code như thế này:

  Visual C++ Code:
  1. #include <windows.h>
  2. #include <commctrl.h>
  3. #include "resource.h"
  4. #pragma comment (lib, "comctl32.lib")
  5.  
  6. INITCOMMONCONTROLSEX icex;
  7.  
  8. BOOL __stdcall DlgProc(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam);
  9.  
  10. int __stdcall WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrevInst, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
  11. {
  12.     return DialogBoxParam(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDD_DIALOG1), HWND_DESKTOP, DlgProc, NULL);
  13. }
  14. BOOL __stdcall DlgProc(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  15. {
  16.     switch(uMsg)
  17.     {
  18.     case WM_INITDIALOG:
  19.         icex.dwSize = sizeof(INITCOMMONCONTROLSEX);
  20.         icex.dwICC = ICC_LINK_CLASS;
  21.         if (!InitCommonControlsEx(&icex))
  22.         {
  23.             MessageBox(hWnd, L"InitCommonControls error!", L"Error!", MB_OK);
  24.         }else
  25.         CreateWindowEx(0, WC_LINK, L"Text Link 1 <A id=\"link1\">Click Me 1</A> or " \
  26.             L"Text Link 2 <A id=\"link2\">Click Me 2</A>.", WS_VISIBLE | WS_CHILD,\
  27.             8, 20, 350, 24, hWnd, NULL, GetModuleHandle(NULL), NULL);
  28.             break;
  29.  
  30.     case WM_COMMAND:
  31.         switch(LOWORD(wParam))
  32.         {
  33.         case IDCANCEL:
  34.         case IDOK:
  35.             EndDialog(hWnd, 0);
  36.             break;
  37.         }
  38.         break;
  39.  
  40.     default:
  41.         return FALSE;
  42.     }
  43.     return TRUE;
  44. }
  Mà sao nó lại báo là: InitCommonControls error nhỉ? mình không hiểu đc
  Born to walk against the wind... Born to hear my name...
  Stand and fight... Live by your heart...
  Always one more try... I'm not afraid to die...
  Stand and fight... say what you feel...
  Born with a heart of steel ...

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Bài viết
  711

  ICC_LINK_CLASS chỉ support trong ComCtl32.dll version 6 and requires a manifest or directive that specifies that version 6 of the DLL should be used if it is available.

Các đề tài tương tự

 1. Làm Chữ chạy trên form C# như thẻ <marquee> trong HTML thế nào?
  Gửi bởi magnet241 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 05-04-2012, 11:55 AM
 2. In thẻ,hóa đơn từ các textbox,combobox,datetimepicker trong form C# như thế nào?
  Gửi bởi snoit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 04-04-2012, 03:13 PM
 3. Game Tạo Form trong suốt trong C# tựa game Thần Võ như thế nào?
  Gửi bởi tocvang_pro trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 21-09-2011, 04:21 PM
 4. Sử lí như thế nào khi nhập rất chậm trong trình xoạn thảo trong devC
  Gửi bởi toansvcn trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 23-05-2011, 10:04 PM
 5. Code tìm kiếm trong cây nhị phân trong C++. Lỗi chỉ tìm được từ đầu tiên trong file thôi sửa thế nào?
  Gửi bởi elvish trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-04-2010, 09:43 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn