Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Tạo giả lập rê chuột với hàm mouse_event của Win32 API như thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Nơi ở
  gầm cầu
  Bài viết
  156

  Mặc định Tạo giả lập rê chuột với hàm mouse_event của Win32 API như thế nào?

  hàm API mouse_event giúp tạo giả lập click chuột trái phải .nhưng bây giờ em muốn ấn giữ chuột trái ở tọa độ
  (50,50) rồi rê chuột đến tọa độ (500,500) mới nhả chuột thì phải viết hàm ntn ?

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2012
  Bài viết
  11

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi doveandrose Xem bài viết
  hàm API mouse_event giúp tạo giả lập click chuột trái phải .nhưng bây giờ em muốn ấn giữ chuột trái ở tọa độ
  (50,50) rồi rê chuột đến tọa độ (500,500) mới nhả chuột thì phải viết hàm ntn ?
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Drawing;
  3. using System.Windows.Forms;
  4. using System.Runtime.InteropServices;
  5. namespace MouseMove
  6. {
  7.     public partial class Form1 : Form
  8.     {
  9.        [DllImport("user32.dll")]
  10.         static extern void mouse_event(int dwFlags, int dx, int dy, int dwData, int dwExtraInfo);
  11.  
  12.        [Flags]
  13.        public enum MouseEventFlags
  14.        {
  15.            LEFTDOWN = 0x00000002,
  16.            LEFTUP = 0x00000004,
  17.            MIDDLEDOWN = 0x00000020,
  18.            MIDDLEUP = 0x00000040,
  19.            MOVE = 0x00000001,
  20.            ABSOLUTE = 0x00008000,
  21.            RIGHTDOWN = 0x00000008,
  22.            RIGHTUP = 0x00000010
  23.        }
  24.        public enum MouseEventDataXButtons : uint
  25.        {
  26.            XBUTTON1 = 0x00000001,
  27.            XBUTTON2 = 0x00000002
  28.        }
  29.         public Form1()
  30.         {
  31.             InitializeComponent();
  32.         }
  33.         private void btnMove_Click(object sender, EventArgs e)
  34.         {
  35.             Move_LeftClick(50, 50, 500, 500);
  36.         }
  37.         public static void Move_LeftClick(int startx, int starty, int desx,int desy)
  38.         {
  39.            
  40.             mouse_event((int)(MouseEventFlags.LEFTDOWN), 0, 0, 0, 0);
  41.             while (startx < desx || starty < desy)
  42.             {
  43.                 Point tmp = new System.Drawing.Point(startx, starty);
  44.                 Cursor.Position = tmp;
  45.                 if (startx < desx)
  46.                 {
  47.                     startx++;
  48.                 }
  49.                 if (starty < desy)
  50.                 {
  51.                     starty++;
  52.                 }
  53.             }
  54.             mouse_event((int)(MouseEventFlags.LEFTUP), 0, 0, 0, 0);
  55.         }
  56.     }
  57. }
  nguồn mình lấy bên này http://www.pinvoke.net/default.aspx/user32.mouse_event

Các đề tài tương tự

 1. Kết nối và thao tác ADO với SQL trong win32 ?
  Gửi bởi PhuongSmith trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-03-2013, 11:36 AM
 2. Tạo 1 cửa sổ đơn giản với Win32 API như thế nào ?
  Gửi bởi coolboy2295 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 09-08-2012, 11:37 AM
 3. Cách vẽ 1 vài hình đồ họa đơn giản trong Win32 Project?
  Gửi bởi sadboy309 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 12-05-2011, 07:28 PM
 4. Tách chuỗi số giảm dần trong một chuỗi lớn, thuật toán xử lý như thế nào?
  Gửi bởi longtom trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 12-05-2009, 04:10 PM
 5. Lập trình win32 API | Xử lý nhấp chuột vào các item trong listbox?
  Gửi bởi haba trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 08-04-2009, 12:45 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn