Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: Mọi người giúp giùm mình bài tập này với !

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  0

  Question Mọi người giúp giùm mình bài tập này với !

  Chẳng là mình sắp thi mà có 1 số bài tập thầy cho mình ko hiểu . Hỏi thì thầy làm như không quan tâm ấy nên mọi người giúp giùm mình với . Tất cả các bài tập này đều dùng hàm formảng 1 chiều để làm . Nếu ai cóa thể thì viết code lập trình giùm mình lun nhé Thank Nhìu

  Bài 1 : Viết chương trình đọc vào 2 số nguyên rồi in ra kết quả phép (+,-,*,/)
  Bài 2 : Viết chương trình in ra bảng cửu chương
  Bài 3 : Viết chương trình tính diện tích hình cầu và thể tích hình cầu . Diện tích hình cầu = 4*PI*R^2 , Thể tích hình cầu T=4/3*PI*R^3
  Bài 4 : Viết chương trình nhập vào số nguyên rồi in ra kết quả n^2 , n^3 , n^4
  Bài 5 : Viết chương trình giải phương trình bậc 2
  Bài 6 : Viết chương trình nhập xuất 1 mảng rồi tìm ra giá trị nhỏ nhất , giá trị lớn nhất trong mảng đó
  Bài 7 : Viết chương trình nhập password ( pass là 123) nếu đúng thì báo " Chào bạn" nếu sai thì cho nhập lại đến khi nào đúng thì thoy

  Ai Giúp Giùm Mình Với Nhé Cám Ơn Nhìu .
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Keiven : 23-11-2012 lúc 12:30 AM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Nơi ở
  everywhere
  Bài viết
  13

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Keiven Xem bài viết
  Chẳng là mình sắp thi mà có 1 số bài tập thầy cho mình ko hiểu . Hỏi thì thầy làm như không quan tâm ấy nên mọi người giúp giùm mình với . Tất cả các bài tập này đều dùng hàm formảng 1 chiều để làm .

  Bài 1 : Viết chương trình đọc vào 2 số nguyên rồi in ra kết quả phép (+,-,*,/)
  Bài 2 : Viết chương trình in ra bảng cửu chương
  Bài 3 : Viết chương trình tính diện tích hình cầu và thể tích hình cầu . Diện tích hình cầu = 4*PI*R^2 , Thể tích hình cầu T=4/3*PI*R^3
  Bài 4 : Viết chương trình nhập vào số nguyên rồi in ra kết quả n^2 , n^3 , n^4
  Bài 5 : Viết chương trình giải phương trình bậc 2
  Bài 6 : Viết chương trình nhập xuất 1 mảng rồi tìm ra giá trị nhỏ nhất , giá trị lớn nhất trong mảng đó
  Bài 7 : Viết chương trình nhập password ( pass là 123) nếu đúng thì báo " Chào bạn" nếu sai thì cho nhập lại đến khi nào đúng thì thoy

  Ai Giúp Giùm Mình Với Nhé Cám Ơn Nhìu .
  câu 1 : nhập 2 số nguyên -> siwtch phép tính[ chọn phép tính ] -> tính toán -> in ra kết quả
  câu 2 : lấy giấy ra và ghi bảng cửu chương ra ) , (xài vòng lặp for ấy 2 vòng )
  câu 3 : đã có công thức rõ rồi , thì ghi công thức ra và nhập số liệu thôi
  câu 4 : n mũ thì cũng chỉ là n*n.... n^2 -> n*n ...bla bla
  câu 5 : trên forum mình có đấy
  câu 6 : làm mảng rồi vòng lặp tìm Min và Max
  câu 7 : chỉ là số thì so sánh if ( pass == passnhap ) -> hello ngày mới

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2012
  Bài viết
  1

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Keiven Xem bài viết
  Chẳng là mình sắp thi mà có 1 số bài tập thầy cho mình ko hiểu . Hỏi thì thầy làm như không quan tâm ấy nên mọi người giúp giùm mình với . Tất cả các bài tập này đều dùng hàm formảng 1 chiều để làm . Nếu ai cóa thể thì viết code lập trình giùm mình lun nhé Thank Nhìu

  Bài 1 : Viết chương trình đọc vào 2 số nguyên rồi in ra kết quả phép (+,-,*,/)
  Bài 2 : Viết chương trình in ra bảng cửu chương
  Bài 3 : Viết chương trình tính diện tích hình cầu và thể tích hình cầu . Diện tích hình cầu = 4*PI*R^2 , Thể tích hình cầu T=4/3*PI*R^3
  Bài 4 : Viết chương trình nhập vào số nguyên rồi in ra kết quả n^2 , n^3 , n^4
  Bài 5 : Viết chương trình giải phương trình bậc 2
  Bài 6 : Viết chương trình nhập xuất 1 mảng rồi tìm ra giá trị nhỏ nhất , giá trị lớn nhất trong mảng đó
  Bài 7 : Viết chương trình nhập password ( pass là 123) nếu đúng thì báo " Chào bạn" nếu sai thì cho nhập lại đến khi nào đúng thì thoy

  Ai Giúp Giùm Mình Với Nhé Cám Ơn Nhìu .
  Cau 1: (câu 1 của minh thấy có vấn đề: khi giá trị b vào lệnh switch thì giá trị của nó =1 . Ai giải thích giúp mình với.)
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>

  main()
  {
  int a,b;
  char c;
  printf("\nNhap vao 2 gia tri a va b la: ");
  scanf("%d %d",&a,&b);
  printf("\n a=%d b=%d ",a,b);
  printf("\nPhep tinh: "); scanf("%s",&c);
  switch (c)
  {

  case '+': printf("\n %d+%d= %d",a,b,b+a); break;
  case '-': printf("\n a-b= %d",a-b); break;
  case '*': printf("\n a*b= %d",a*b); break;
  case '/': printf("\n a/b= %2.1f",(float)a/b); break;

  default: printf ("\nDay khong phai phep tinh"); break;
  }

  getch();
  }

  câu 2:

  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>

  main()
  {
  int i,j;
  for (i=1;i<=9;i++)
  {
  for(j=2;j<=9;j++)
  printf("%d*%d=%d\t",j,i,i*j);

  if (j==2); printf("\n");
  }
  getch();
  }

  câu 3:

  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>

  main()
  {
  float r;
  printf("\nNhap ban kinh cua hinh cau can tinh: ");
  scanf("%f",&r);
  printf("\nDien tich hinh cau la: %2.1f",4*3.14*r*r);
  printf("\nThe tich hinh cau la: %3.2f",(4/3)*3.14*r*r*r);
  getch();
  }
  bài 4:

  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>

  main()
  {
  int n,i,k=1;
  printf("\nNhap vao mot so nguyen: "); scanf("%d",&n);
  for(i=2;i<5;i++)
  {
  k=k*n;
  printf("\n n^%d= %d",i,k);
  }
  getch();
  }

  Bài 5:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  main()
  {
  float a, b, c;
  float denta;
  printf("\nXin moi ban nhap vao gia tri cua a= "); scanf("%f",&a);
  printf("\nXin moi ban nhap vao gia tri cua b= "); scanf("%f",&b);
  printf("\nXin moi ban nhap vao gia tri cua c= "); scanf("%f",&c);
  if(a==0) printf("Ngiem cua phuong trinh la: x=%f",-c/b);
  else if(a!=0)
  {denta=b*b-(4*a*c);
  if(denta>0)printf("Phuong trinh co 2 nghiem phan biet: x=%3.1f va x=%3.1f",((-b-sqrt(denta))/2*a),((-b+sqrt(denta))/2*a));
  else if (denta==0) printf("phuong trinh co nghiem kep la: x= %d",-b/2*a);
  else printf("phuong trinh vo nghiem");
  }
  getch();
  }

  Bài 6:

  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>

  main()
  {
  int a[100],i,ta,j,n;
  printf("\nSo phan tu toi da cho mang la: "); scanf("%d",&n);
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  printf("\na[%d]= ",i);
  scanf("%d",&a[i]);
  }
  printf("\nSap xep cac phan tu tu nho den lon: ");
  for(i=0;i<n;i++)
  for(j=i+1;j<=n;j++)
  if(a[i]>a[j])
  {
  ta=a[i];
  a[i]=a[j];
  a[j]=ta;
  }
  for(i=0;i<n;i++)
  printf("\n a[%d]= %d",i,a[i]);
  printf("\nPhan tu nho nhat la: %d",a[0]);
  printf("\nPhan tu lon nhat la: %d",a[n-1]);
  getch();
  }

  Bài 7:


  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  main()
  {
  char a[50];
  char b[]={"anh123"};
  do
  {
  printf("\nNhap mat khau vao di cung: ");
  gets(a);
  if(strcmp(a,b)!=0)
  printf("\nNhap lai lai");
  }
  while (strcmp(a,b)!=0);
  printf("\nChao ban!");

  getch();
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi conga2012 : 26-11-2012 lúc 12:57 AM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  136

  Lỗi ở đây printf("\nPhep tinh: "); scanf("%s",&c); bạn khai báo một kí tự nhưng nhập định dạng lại là một xâu. printf("\nPhep tinh: "); scanf("%c",&c); chuyển thành thế này là ok, thêm fflush(stdin); trước lệnh nhập kí tự để loại bỏ dấu xuống dòng feed line '\n' của bạn
  Giao lưu và học hỏi
  https://www.facebook.com/kimcy1992

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Nơi ở
  TP HCM
  Bài viết
  3

  Câu 6

  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>

  void nhap(int a[], int n)
  {
  randomize();
  for(int i=0; i<n; i++)
  a[i]=random(100);

  }
  void xuat(int a[], int n)
  {
  for(int i=0; i<n; i++)
  printf("%3d",a[i]);
  }
  void timmax(int a[], int n)
  {
  int max=a[0];
  for(int i=1; i<n; i++)
  if(a[i]>max) max=a[i];
  printf("%2d",max);
  }
  void timmin(int a[], int n)
  {
  int min=a[0];
  for(int i=1; i<n; i++)
  if(a[i]<min) min=a[i];
  printf("%2d",min);
  }
  void main()
  {
  int a[100], n,k;
  do{
  printf("Nhap so phan tu cho mang: ");
  scanf("%d",&n);
  if(n<=0) printf("So n khong hop le !");
  else nhap(a,n);
  } while (n<=0);
  printf("Mang vua nhap: ");
  xuat(a,n);
  printf("\nNhap 1 de tim max:\n");
  printf("Nhap 2 de tim min: ");
  scanf("%d",&k);
  switch(k)
  {
  case 1: printf("\nMax : ");
  timmax(a,n);
  break;
  case 2: printf("\nMin : ");
  timmin(a,n);
  break;
  }
  }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Nơi ở
  Recycle Bin.
  Bài viết
  1

  Mặc định Mọi người giúp giùm mình bài tập này với !

  Câu 7:
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <string.h>
  3.  
  4. int main()
  5. {
  6.       char *a = new char[50];
  7.       do
  8.       {
  9.             printf("Nhap Mat Khau: ");
  10.             gets(a);
  11.             if (strcmp(a, "123")) break;
  12.       } while (1);
  13.       printf("Chao Ban");
  14.       return 0;
  15. }

 7. #7
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  136

  hoailam9119 thiếu thao tác giải phóng vùng nhớ cho a này ban delete [ ] a; a=NULL; thay vì while(1) thì
  while (strcmp(a, "123")!=0); bỏ if và break
  Giao lưu và học hỏi
  https://www.facebook.com/kimcy1992

 8. #8
  Ngày gia nhập
  09 2012
  Bài viết
  1

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi kimcy1992 Xem bài viết
  Lỗi ở đây printf("\nPhep tinh: "); scanf("%s",&c); bạn khai báo một kí tự nhưng nhập định dạng lại là một xâu. printf("\nPhep tinh: "); scanf("%c",&c); chuyển thành thế này là ok, thêm fflush(stdin); trước lệnh nhập kí tự để loại bỏ dấu xuống dòng feed line '\n' của bạn
  Cảm ơn bạn nhiếu

Các đề tài tương tự

 1. các bác giúp giùm, bài tập c++ đệ quy
  Gửi bởi jindoq trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 06-05-2012, 03:20 AM
 2. Hàm trong C nhờ mọi người giúp giùm em làm bài C này...
  Gửi bởi akirasakashi trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 23-10-2011, 11:25 PM
 3. cây đỏ đen! Các bác giúp giùm em
  Gửi bởi toilathequang trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 21-04-2010, 03:05 PM
 4. Xin giúp giùm mình bài toán về ký tự
  Gửi bởi warlock153 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 19-12-2008, 09:03 PM
 5. Giúp giùm hàm con : Phương trình bậc 2
  Gửi bởi truongphanbinh trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 23-04-2008, 06:32 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn