Chào các bạn!
Các bạn giúp mình làm cho cột có kiểu dữ liệu là varchar tự động tăng giống như kiểu int vậy.Mình làm không được,Cảm ơn các bạn!