các bạn giúp mình nha ! mình làm mãi mà ko được, đề là : nhập một mảng số nguyên, sau đó nhập 1 số kiểm tra xem trong mảng có các tổ hợp phần tử nào mà tổng của chúng bằng với số vừa nhập không? có thì in ra các tổ hợp này ! cảm ơn các bạn nhiều !