Tình hình là em đang tìm hiểu XNA 3D game và em có 1 câu hỏi là trong XNA em thấy có 2 loại file .x và .fbx add vào có model chạy được luôn có cái báo lỗi,vd như lỗi dưới ...vậy có bác nào biết có thể giải thích cho em lỗi này là lỗi gì do đâu mà có em cám ơn trước

Error 1 More than one output asset is named "C:\Users\spo\Desktop\3D\Model3D_2\Model3D_2\Model 3D_2\bin\x86\Debug\Content\wildvine.xnb". You must explicitly specify asset names to resolve the conflict. C:\Users\spo\Desktop\3D\Model3D_2\Model3D_2\Model3 D_2Content\wildvine.fbx Model3D_2