Cho mình hỏi mình có tìm trên mạng code để tải mail inbox bằng phương thức pop 3 nhưng các demo trên chỉ có tải hết tất cả mail từ trên inbox về mà không có demo nào tải mail chưa đọc về.
có bạn nào biết cách thì chỉ mình với. thanks