Chào các bạn, mình có viết một chương trình quản lý trên Winform. Sử dụng C# và Enitity framwork 4.0
mình debug và chạy trên máy của mình thì rất ok. Nhưng khi chép qua máy khác chạy thì bị lỗi
System.Reflection.ReflectionTypeLoadException
Ai giúp mình với...làm mọi cách mà ko sửa dc hic