Công ty CP Thiết bị áp lực đông anh chuyên ra đời những công nghệ mới áp dụng vào việc sản xuất nồi hơi - lò hơi (nồi hơi đốt than, nồi hơi đốt trấu, nồi hơi đốt củi, nồi hơi đốt đa nhiên liệu)