Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Cách sửa lỗi Object reference not set to an instance of an object trong Xml

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  50

  Mặc định Cách sửa lỗi Object reference not set to an instance of an object trong Xml

  Mong các bro vào xem và xửa giúp xem sai ở chỗ nào

  Code:
  private void btnXml_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        try
        {
          XmlDocument Source = new XmlDocument();
          String filename = "Data.xml";
          //Source.Load(filename);
          FileStream fs = new FileStream(filename, FileMode.Open);
          XmlTextReader xtr = new XmlTextReader(fs);
          string languagename = "";
          string groupname = "";
          clWord word = new clWord();
          DataTable xml = word.Xml_List();
          if (xml.Rows.Count > 0)
          {
            for (int i = 1; i <= xml.Rows.Count; i++)
            {
              languagename = xml.Rows[i]["languageName"].ToString();
              groupname = xml.Rows[i]["groupName"].ToString();
              if (xtr.MoveToContent() == XmlNodeType.Element && xtr.Name == languagename)
              {
                if (xtr.MoveToContent() == XmlNodeType.Element && xtr.Name == groupname)
                {
                  XmlNode group = Source.SelectSingleNode("/" + languagename + "/" + groupname);
                  XmlElement Element;
                  Element = Source.CreateElement("WordID");
                  Element.InnerText = Convert.ToString(xml.Rows[i]["wordID"]);
                  group.AppendChild(Element);
                  Element = Source.CreateElement("Kanji");
                  Element.InnerText = Convert.ToString(xml.Rows[i]["kanji"]);
                  group.AppendChild(Element);
                  Element = Source.CreateElement("Hiragana");
                  Element.InnerText = Convert.ToString(xml.Rows[i]["hiragana"]);
                  group.AppendChild(Element);
                  Element = Source.CreateElement("Romaji");
                  Element.InnerText = Convert.ToString(xml.Rows[i]["romaji"]);
                  group.AppendChild(Element);
                  Element = Source.CreateElement("Vietnamese");
                  Element.InnerText = Convert.ToString(xml.Rows[i]["imi"]);
                  group.AppendChild(Element);
                  Source.Save(filename);
                }
                else
                {
                  XmlNode root = Source.SelectSingleNode("/Dictionary/" + languagename);
                  XmlElement group = Source.CreateElement("" + groupname);
                  root.AppendChild(group);
                  XmlElement Element;
                  Element = Source.CreateElement("WordID");
                  Element.InnerText = Convert.ToString(xml.Rows[i]["wordID"]);
                  group.AppendChild(Element);
                  Element = Source.CreateElement("Kanji");
                  Element.InnerText = Convert.ToString(xml.Rows[i]["kanji"]);
                  group.AppendChild(Element);
                  Element = Source.CreateElement("Hiragana");
                  Element.InnerText = Convert.ToString(xml.Rows[i]["hiragana"]);
                  group.AppendChild(Element);
                  Element = Source.CreateElement("Romaji");
                  Element.InnerText = Convert.ToString(xml.Rows[i]["romaji"]);
                  group.AppendChild(Element);
                  Element = Source.CreateElement("Vietnamese");
                  Element.InnerText = Convert.ToString(xml.Rows[i]["imi"]);
                  group.AppendChild(Element);
                  Source.Save(filename);
                }
               }
              else
              {
                XmlNode root = Source.SelectSingleNode("Dictionary");
                XmlElement lg = Source.CreateElement("" + languagename);
                root.AppendChild(lg); //Báo lỗi ở đây
                Source.Save(filename);
                if (xtr.MoveToContent() == XmlNodeType.Element && xtr.Name == groupname)
                {
                  XmlNode group = Source.SelectSingleNode("/" + languagename + "/" + groupname);
                  XmlElement Element;
                  Element = Source.CreateElement("WordID");
                  Element.InnerText = Convert.ToString(xml.Rows[i]["wordID"]);
                  group.AppendChild(Element);
                  Element = Source.CreateElement("Kanji");
                  Element.InnerText = Convert.ToString(xml.Rows[i]["kanji"]);
                  group.AppendChild(Element);
                  Element = Source.CreateElement("Hiragana");
                  Element.InnerText = Convert.ToString(xml.Rows[i]["hiragana"]);
                  group.AppendChild(Element);
                  Element = Source.CreateElement("Romaji");
                  Element.InnerText = Convert.ToString(xml.Rows[i]["romaji"]);
                  group.AppendChild(Element);
                  Element = Source.CreateElement("Vietnamese");
                  Element.InnerText = Convert.ToString(xml.Rows[i]["imi"]);
                  group.AppendChild(Element);
                  Source.Save(filename);
                }
                else
                {
                  XmlNodeList root2 = Source.GetElementsByTagName(languagename);
                  XmlElement group = Source.CreateElement("" + groupname);
                  root2[0].InnerText = groupname;
                  XmlElement Element;
                  Element = Source.CreateElement("WordID");
                  Element.InnerText = Convert.ToString(xml.Rows[i]["wordID"]);
                  group.AppendChild(Element);
                  Element = Source.CreateElement("Kanji");
                  Element.InnerText = Convert.ToString(xml.Rows[i]["kanji"]);
                  group.AppendChild(Element);
                  Element = Source.CreateElement("Hiragana");
                  Element.InnerText = Convert.ToString(xml.Rows[i]["hiragana"]);
                  group.AppendChild(Element);
                  Element = Source.CreateElement("Romaji");
                  Element.InnerText = Convert.ToString(xml.Rows[i]["romaji"]);
                  group.AppendChild(Element);
                  Element = Source.CreateElement("Vietnamese");
                  Element.InnerText = Convert.ToString(xml.Rows[i]["imi"]);
                  group.AppendChild(Element);
                  Source.Save(filename);
                }
              }
            }
          }
          MessageBox.Show("Import thành công");
        }
        catch (Exception)
        {
          MessageBox.Show("Lỗi không thể Import dữ liệu được");
        }
      }
  Close topic tại đây nhé mình tìm ra hướng giải quyết rồi
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi thangemhamhochoi : 27-11-2012 lúc 05:24 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 75
  Bài viết cuối: 30-05-2020, 08:46 PM
 2. Error:Object reference not set to an instance of an object.Không khởi chạy được file Global.asax
  Gửi bởi nightelf trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 16-04-2013, 12:10 PM
 3. lỗi Object reference not set to an instance of an object. khi submit form dùng Html.DropDownList
  Gửi bởi tuanngocpt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-05-2012, 04:02 AM
 4. Lổi Session Object reference not set to an instance of an object file Hendler.ashx
  Gửi bởi vuanphuong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 22-04-2012, 10:22 PM
 5. Socket Lỗi Object reference not set to an instance of an object. Lấy email sử dụng POP3 trong C#
  Gửi bởi kamikaze129 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-04-2011, 10:56 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn