Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Chương trình lập lịch CPU có lỗi sửa như thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  1

  Mặc định Chương trình lập lịch CPU có lỗi sửa như thế nào?

  Chương trình lập lịch CPU

  C++ Code:
  1. #include <iostream.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <stdio.h>
  4.  
  5. class cpuschedule
  6. {
  7.     int n,Bu[20];
  8.     float Twt,Awt,A[10],Wt[10],w;
  9. public:
  10.  
  11.     void Getdata();
  12.  
  13.     void Priority();
  14. };
  15.  
  16. // Ho so thi hanh lap lich CPU
  17.  
  18. // Qua trinh phat sinh thoi gian
  19. void cpuschedule::Getdata()
  20. {
  21.     int i;
  22.     cout<<"Enter the no of processes:";
  23.     cin>>n;
  24.     for(i=1;i<=n;i++)
  25.     {
  26.         cout<<"Enter The BurstTime for Process p"<<i<<"=    ";
  27.         cin>>Bu[i];
  28.     }
  29. }
  30.  
  31.  
  32. //Giai thuat  Priority
  33. void cpuschedule::Priority()
  34. {
  35.     int i,B[10],P[10],j;
  36.     w=0.0;
  37.     int max;
  38.     Twt=0.0;
  39.     max=1;
  40.     for(i=1;i<=n;i++)
  41.     {
  42.         B[i]=Bu[i];
  43.         cout<<"Burst time for process p"<<i<<"= ";
  44.         cout<<B[i];
  45.         cout<<"Enter the priority for process P"<<i<<"= ";
  46.         cin>>P[i];
  47.         if(max<P[i])
  48.             max=P[i];
  49.     }
  50.     j=1;
  51.     while(j<=max)
  52.     {
  53.         i=1;
  54.         while(i<=n)
  55.         {
  56.             if(P[i]==j)
  57.             {
  58.                 Wt[i]=w;
  59.                 w=w+B[i];
  60.             }
  61.             i++;
  62.         }
  63.         j++;
  64.     }
  65.  
  66.     //Tinh toan thoi gian trung binh
  67.     for(i=1;i<=n;i++)
  68.         Twt=Twt+Wt[i];
  69.     Awt=Twt/n;
  70.     cout<<"Total   Weighting Time="<<Twt<<"";
  71.     cout<<"Average Weighting Time="<<Awt<<"";
  72. }
  73.  
  74.  
  75. //Ung dung lap lich CPu
  76.  
  77.  
  78. void main()
  79. {
  80.     int ch,cho;
  81.     cpuschedule c;
  82.     do
  83.     {
  84.         cout<<"              MENU";
  85.         cout<<"2.Priority";
  86.         cout<<"3.EXIT";
  87.         cout<<"Enter your choice";
  88.         cin>>ch;
  89.         switch(ch)
  90.         {
  91.         case 1:
  92.             c.Getdata();
  93.             break;
  94.  
  95.         case 2:
  96.             cout<<"PRIORITY SCHEDULING";
  97.             c.Priority();
  98.             break;
  99.         case 3:
  100.             break;
  101.         }
  102.     }while(ch<=3);
  103. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,750

  Hãy chỉ ra lỗi ở đâu, lỗi như thế nào mọi người mới có thể giúp. Đến hỏi một vấn đề mà cũng còn không biết cách hỏi làm sao, dạo này rất bực mình với các bạn sinh viên lên đây quăng bài quá.
  Email: admin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667 (Office: 04 6329 2380)
  Yahoo & Skype: dreaminess_world (Vui lòng chỉ rõ mục đích ngay khi liên hệ, cảm ơn!)

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó. Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp!

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn