Chào các bạn. Các bạn có biết cách nào để tạo được một user components (có biểu tượng hình răng cưa màu tím trên đầu thanh toolbox ấy) từ code trong một class nào đó không? Nhấn phím tắt nào đó mà mình không nhớ nữa.

P/S: mình mới nhập môn nên có gì sai sót mong các bạn thông cảm.